Sjećate li se priče o četvrtom SNSD-ovom delegatu u klubu Srba? Taj delegat zbog kojeg je stranka Milorada Dodika nesmjenjiva u Vijeću ministara BiH sada direktno ovisi o imenovanju Marina Vukoje.

Naime, na posljednjoj plenarnoj sjednici Ustavnog suda BiH na dnevnom je redu bila apelacija PDP-a kojom je traženo poništenje odluke Suda BiH koji je ranije presudio da onaj “sporni” listić kojeg je CIK priznao ne može biti priznat zbog čega je SNSD dobio četvrtog delegata u Klubu Srba Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. A taj četvrti SNSD-ov delegat Dodikovoj stranci garantuje opstanak u vlasti na nivou Bih, bez obzira na stavove njegovih koalicijskih partnera iz Trojke i HDZ-a BiH.

“AP-81-23 (Partija demokratskog progresa – PDP)”, pisalo je u dnevnom redu plenarne sjednice Ustavnog suda BiH održane 13. jula.

No, odluka u ovom slučaju nije donesena. Četvero sudija bilo je za prihvatanje PDP-ove apelacije, dok je njih troje bilo – protiv. Kako je za donošenje odluke bilo potrebno pet glasova, Ustavni sud BH nije mogao donijeti odluku u ovom predmetu, pa je sve odloženo za narednu sjednicu Ustavnog suda BiH. Detaljima sa sjednice i o narednoj sjednici vratit ćemo se kasnije nakon što ukratko podsjetimo na sam slučaj “četvrti delegat”.

Narodna skupština RS bira pet delegata u Klubu Srba Doma naroda PS BiH. S obzirom na način odlučivanja u Domu naroda PS BiH (entitetsko glasanje) najmanje dvoje od petero delegata iz Kluba Srba moralo bi podržati (ili biti suzdržano) određenu odluku da bi ona bila usvojena. Upravo zbog toga je SNSD nastojao dobiti četiri delegata u Klubu Srba kako bi imao kontrolni mehanizam prilikom donošenja odluka na nivou BiH. Recimo, da bi Vijeće ministara BiH ili neki ministar bio smijenjen, za odluku o smjeni mora glasati većina zastupnika u Predstavničkom domu, te većina (osam)delegata u Domu naroda, s tim da u oba slučaja mora postojati entitetska većina. Opozicija iz RS-a u Predstavničkom domu PS BiH ima pet zastupnika, što je entitetska većina, dok je u Domu naroda sve ovisilo o “četvrtom” SNSD-ovom delegatu.

Podsjećamo, prilikom glasanja u Narodnoj skupštini RS, dvije liste, prva SNSD-ova, a druga PDP-ova, imale su po 12 glasova. Međutim, Izborna komisija NSRS koja je provodila izbor delegata za Dom naroda proglasila nevažećim jedan listić koji je bio u korist liste PDP-a koju je nosio Nenad Vuković. Nakon proglašavanja tog listića nevažećim, Vuković je pao na jedanaest glasova, dok je Snježana Novaković-Bursać  iz SNSD-a ostala na dvanaest glasova.

Uslijedila je, potom, žalba CIK-u čiji su članovi, na sjednici održanoj 5. decembra prošle godine, po službenoj dužnosti utvrdili da je listić važeći. Nakon toga, SNSD je uputio žalbu Sudu BiH. Sud BiH je, potom, uvažio žalbu SNSD-a nalažući CIK-u ponovno odlučivanje. CIK je, potom, ponovo odlučio da je listić važeći. SNSD je opet uputio žalbu Apelacionom odjeljenju Suda BiH koje je, na kraju, poništilo odluku CIK-a i naložilo da se donese odluka o poništavanju spornog listića. SNSD je tako dobio četvrtog delegata u Klubu Srba, dok je opozicija ostala na jednom delegatu. Zahvaljujući tom delegatu, Milorad Dodik danas ima kontrolni paket prilikom donošenja odluka u Domu naroda PS BiH.

Opozicioni PDP je, nakon svega, uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH koja je razmatrana na posljednjoj plenarnoj sjednici. No, odluka nije donesena, jer je, već smo naveli, četvero sudija bilo za prihvatanje PDP-ove apelacije, dok je troje bilo – protiv. Među troje sudija koji su, prema informacijama Istrage, bili protiv su Zlatko Knežević (sudija iz RS) i Valerija Galić, predsjednica Ustavnog suda BiH bliska HDZ-u BiH. Kada je omjer 4:3, odluka ne može biti donesena, osim ako predsjednik Ustavnog suda BiH nije u grupi od četvero sudija.

“Izuzetno, kada u plenarnoj sjednici u donošenju odluke učestvuje manje od ukupnog broja od devet sudija, i to zbog razloga navedenih u članu 90 stav (1) ili članu 98 ovih pravila, kao i kada nisu izabrane sve sudije, ili kada je sudija/sudije u dužem periodu, zbog bolesti, spriječen da vrši svoju funkciju, ukoliko najmanje pet sudija ne glasa identično o prijedlogu odluke o zahtjevu/apelaciji, u slučaju iz člana 98 odlučivanje o toj odluci će se odložiti za jednu od narednih sjednica ali ne duže od šest mjeseci, a ako se ista situacija nakon isteka tog roka ponovi, glas predsjednika Ustavnog suda, odnosno sudije koji ga zamjenjuje, računa se dvostruko”, piše u Pravilima Ustavnog suda BiH.

Dakle, da bi dupli glas predsjednice Ustavnog suda BiH imao svrhu, ona mora biti na strani četvero sudija (pod uslovom da Sud nije popunjen). Na posljednjoj plenarnoj sjednici, Valerija Galić je bila na strani troje sudija koji su željeli odbiti apelaciju PDP-a. No, sve bi se moglo promijeniti na narednoj sjednici Ustavnog suda BiH, ukoliko Marin Vukoja (HDZ) bude imenovan za sudiju. Naime, bude li Vukoja imenovan, on će sigurno pratiti Valeriju Galić prilikom glasanja. U tom slučaju (ako NSRS do tada ne imenuje drugog sudiju iz tog entiteta) omjer prilikom glasanja o PDP-ovoj apelaciji bio bi 4:4 i Valerija Galić bi, duplim glasom, obezbijedila potrebnu većinu za odbijanje apelacije. Na taj bi način SNSD ostao na četiri delegata i do kraja ovog mandata stranka Milorada Dodika bi ostala u vlasti na nivou BiH.