Oglasilo se Tužilaštvo BiH. Sada je problem što je Istraga.ba objavila optužnicu u predmetu “Respiratori” čije su podizanje oni najavili nekoliko puta, a o čijem su podizanju javnost izvijestili preko žurnog Borisa Grubešića. Optužuju “nn” osobe da ugrožavaju istragu koja je završena, te optužuju naš portal da smo pojedine dokumente “lažno prikazali” kao “nacrt optužnice”.

“Nakon ispitivanja osumnjičenih osoba u ovom predmetu u dana 30. 11. do 02.12.2020. godine kojom prilikom je osumnjičenima predat zapisnik o ispitivanju u kojem je naznačen osnov sumnje za koji se sumnjiče, u medijima je objavljen dio tog zapisnika, lažno prikazan kao „nacrt optužnice“, navode u Tužilaštvu BiH.

Za početak, i oni sami priznaju da je prvi dokument koji je objavila Istraga.ba – autentičan. Drugo, na trećoj stranici dokumenta (kojeg smo nazvali nacrt optužnice) pod tačkom 2. naslovljenoj kao : Fadil Novalić, Fikret Hodžić i F.H. “Srebrna malina” d.o.o. Srebrenica, na kraju prvog i početku drugog reda prvog pasusa piše: “u svojstvima  opisanim tačkom 1 ove Optužnice“. Dakle, u dokumentu čiju autentičnost Tužilaštvo BiH ne poriče, a za kojeg tvrdi da smo ga “lažno prikazali” kao “nacrt optužnice” piše – optužnica.

nacrt optužnice

Identičan sadržaj se nalazi i u “originalnoj” optužnici koju je Tužilaštvo BiH poslalo Sudu BiH na potvrđivanje, što se može vidjeti i na stranici broj četiri, u poglavlju 2., identično nazvanim: Fadil Novalić, Fikret Hodžić i F.H. “Srebrna malina” d.o.o. Srebrenica. 

Optužnica

Dalje, pod tačkom 2.4 dokumenta čiju autentičnost Tužilaštvo BiH ne negira, a za koju tvrdi da je “lažno” nazvana “nacrtom optužnice”, u prvom redu piše: “u realizaciji plana opisanom tačkom 1 Optužnice”.

Nacrt Optužnice

Identičan činjenični opis i identične optužbe navedene su i u originalnoj optužnici koju je Tužilaštvo BiH proslijedilo Sudu BiH na potvrđivanje. Međutim, ova tačka optužnice je dobila oznaku 2.5.

Radi se, dakle, o identičnom sadržaju, kojo smo, tvrdi Tužilaštvo BiH, “lažno prikazali” kao “nacrt optužnice”. No, postupajući tužilac Džermin Pašić, očito, ne pazi na detalje (naročito u predmetima krijumčarenja kokaina) pa je pod pritiskom svog mentora Dubravka Čampare pisao ovo saopćenje za javnost. Stoga idemo dalje.

“Nakon što je Tužilaštvo BiH sačinilo i dostavilo na potvrđivanje Sudu BiH optužnicu broj: T20 0 KTO 0018837 20 od 4.12.2020. godine protiv osumnjičenih Fadila Novalića i dr., optužnica je objavljena u medijima, a sadržajem objave obuhvaćeni su i lični podaci osumnjičenih osoba i predloženih svjedoka”, saopćilo je Tužilaštvo BiH.

Ponovo materijalna greška. Istraga.ba nije objavila lične podatke predloženih svjedoka. To se može vidjeti i na ovom linku na kojem se nalazi objavljeni “sporni tekst” U okviru tog teksta jeste objavljen dio spiska svjedoka, ali bez njihovih ličnih podataka.

spisak svjedoka bez ličnih podataka

Možda je jedini problem što je objavljen identitet svjedoka Aljoše Čampare, koji je postao “prijatelj Tužilaštva BiH” i ima status lica zaštićenog od krivičnog gonjenja. Ali tako je, što bi u prisustvu brojnih svjedoka kazao Dubravko Čampara, “kad Gačani udaraju”, misleći, pritome, na sebe, Džermina Pašića i svog brata Aljošu Čamparu.

“Tužilaštvo BiH svako neovlašteno činjenje dostupnim dokumenata i sadržaja iz kaznenog spisa shvata kao još jedan u nizu pritisaka na rad u ovom predmetu. Obavještavamo javnost da će radnje činjenja dostupnim ili ustupanja dokumenata i podataka iz spisa, a za koje se saznalo ili došlo u okviru sudskog postupka, a koji se po zakonu ne smiju učiniti dostupnim, biti predmet hitne istrage, zbog osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo povrede tajnosti postupka iz članka 237. KZBiH”, saopćili su državni tužioci.

I, opet, greška. Ovo piše u članu 237 Krivičnog zakona BiH:

“(1) Ko neovlašteno drugom otkrije činjenicu ili sredstvo koje sadrži informaciju i u čiji je posjed došao iz istražnog, sudskog, prekršajnog ili upravnog postupka pred institucijama Bosne i Hercegovine, a što se po zakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne i Hercegovine ili od strane ovlašćenog lica označeno kao tajni podatak, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.                                                                              (2) Ko neovlašteno objavi, posreduje u objavljivanju, omogući objavljivanje ili učini dostupnim ono što je saznao iz sudskog, prekršajnog, upravnog ili disciplinskog postupka pred institucijama Bosne i Hercegovine, a što se po zakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne i Hercegovine ili drugog nadležnog organa ili institucije Bosne i Hercegovine proglašeno tajnim, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”.

Da su malo više, u pauzama uređivanja Pressmedia, čitali Krivični zakon ministar i tužilac Čampara pojačani Džerminom Pašićem znali bi da optužnica koju su podigli ne nosi nikakvu oznaku povjerljivosti (za razliku od brojnih dokumetata koje je državni tužilac Dubravko Čampara prosljeđivao medijima dan prije policijskih akcija, o čemu postoje brojni dokazi).

Na kraju svog saopćenja, Tužilaštvo BiH navodi da je objavljivanjem ovih dokumenata “javnost dovedena u zabludu”. To, ukratko, znači da je javnost dovedena u zabludu dokumentima Tužilaštva BiH. Osim toga, samo Tužilaštvo BiH je 27. novembra izdalo saopćenje da uskoro podiže optužnicu u predmetu “Respiratori”, iako je, formalno, istraga okončana – u decembru. No, očito su tada željeli javnost “dovesti u zabludu” ili, barem, skrenuti pažnju sa slučaja “Potkivanje 2”.