Vlada Federacije BiH isključila je državne institucije prilikom donošenja odluka o raspolaganju držvnom imovinom, odnosno državnim šumama koje u Varešu krči britanska firma Adriatic Metals , saznaje Istraga.ba.

“U Odluci o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljiušta u druge namjene, u tačkin VII, stav 4 brišu se riječi “i saglasnost Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine”, piše u odluci koju je prošlog petka, opet bez obavještavanja javnosti, usvojila Vlada FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu.

Posljednja odluka Vlade FBiH – izbacuje se Pravobranilaštvo

Dakle, državno Pravobranilaštvo isključeno je iz procesa odlučlivanja o davanju državnog zemljišta na raspolaganje, odnosno o promjeni namjene državnog zemljišta. U obrazloženju odluke federalni premijer Nermin Nikšić je naveo da je za isključivanje Pravobranilaštva BIH  imao saglasnost visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Obrazloženje posljednje Odluke Vlade FBiH

“Obzirom da je u tački VII stav (4) Odluke o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene propisano da se dozvola za korištenje šumskog zemljišta za svrhe iz stav (1) te tačke izdaje u formi rješenja koje donosi federalni ministar uz prethodno mišljenje Federalne uprave za šumarstvo i saglasnosti Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine, u skladu sa navedenim stavom Ureda Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da dodjela prava privremenog korištenja ne predstavlja radnju direktnog ili indirektnog prijenosa vlasništva, utvrdeno je da u postupcima utvrdivanja osnovanosti zahtjeva za privremeno korištenje šumskog zemljišta u druge svrhe nije potrebno pribavljati saglasnost Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine”, naveo je Nikšić u obrazloženju odluke.

A, evo o čemu se radi.

Sredinom novembra Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je, suprotno Zakonu o zabrani raspolaganja državnom imovinom, omogućilai britanskoj kompaniji Adriatic Metals promjenu namjene šumskog zemljišta na području Vareša.

Prema informacijama Istrage, kompanija Adriatic Metals već je, bez ikakvih dozvola, isjekla određeni državne šume zbog čega je protiv odgovornih Tužilaštvu ZDK podnesena krivična prijava. Kako bi zaštitili ovu britansku kompaniju, čelnici Vlade FBiH su donijeli Odluku o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenom korištenju šumskog zemljišta u druge namjene. Odluka je opći akt, ali je donesena na osnovu Informacije u kojoj je navedeno da je inicijativu pokrenula kompanija Adriatic Metals.

Šumsko zemljište, piše u odluci, može se, osim za gospodarenje šumama, privremeno koristiti za druge planirane namjene, i to:u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina i drugih prirodnih bogatstava, u periodu trajanja koncesionog ugovora.

“Koncesor, koncesionar ili investitor može podnijeti zahtjev kantonalnom ministarstvu za korištenje šumskog zemljišta za druge namjene ukoliko je to predviđeno planom prostornog uređenja”, navedeno je u Odluci.

Dalje piše da “dozvola za korištenje šumskog zemljišta za svrhe iz stava (1) ove tačke izdaje se u formi rješenja, koje donosi federalni ministar uz prethodno mišljenje Federalne uprave za šumarstvo i saglasnosti Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine”.

Prvobitna Odluka Vlade FBiH

S obzirom na to je za promjenu namjene zemljišta, u ovom slučaju šume, bila potrebna saglasnost Pravobranilaštva BiH, Vlada FBiH je odlučila da izmijeni odluku, odnosno da izbaci ovu državnu instituciju iz procesa odlučivanja o promjeni namjene državne imovine.

OHR je, podsjećamo, ranije upozorio Vladu FBiH da vodi računa o promjeni namjene zemljišta.

“U vezi s Vašim zahtjevom za pojašnjenjem, molimo Vas da imate na umu da promjena namjene šumskog zemljišta očito ima za posljedicu znatne pravne posljedice za predmetnu nekretninu te bi stoga bila čin raspolaganja koji zahtijeva aktivno sudjelovanje i suglasnost vlasnika”, navedeno je u prvobitnom aktu OHR-a.

No, i Schmidt se, pod pritiskom ove britanske kompanije u čije ime lobira i Ambasada Velike Britanije u BiH, predomislio. Stoga je Vlada FBiH odlučila iz procesa odlučivanja isključiti Prvobranilaštvo BiH.