MUP Republike Srpske prikupljao je podatke sa najmanje četrdeset telefona u kojima su bile SIM kartice registrovane u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Ukrajini, Mađarskoj i Hrvatskoj. Tajna operacija MUP-a Republike Srpske je razotkrivena sredinom decembra 2020. godine i o njoj su upoznate nadležne obavještajne službe najbitnijih članica NATO-a.      Prema dokumentima u koje je Istraga.ba imala uvid, sumnja se da su informacije prukupljene sa ovih telefona predate ruskim državljanima koji su bili članovi delegacije Ruske Federacije koju je predvodio ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.

“Pojačane mjere sigurnosti u Istočnom Sarajevu uoči dolaska ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova”, glasili su naslovi članaka koje su mediji objavili 13. decembra 2020. godine.

Sergej Lavrov i Milorad Dodik u Istočnom Sarajevu

Svoje najbitnije aktivnosti MUP RS-a je provodio u blizini Administrativnog centra Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu, gdje se 14. decembra Lavrov susreo sa članom Predsjedništva BiH Miloradom Dodikom. Potpuno neouobičajeno, na baznoj stanici M-tela koja se nalazila u blizini zgrade Vlade u Istočnom Sarajevu, tog dana je reistrirano preko 40 IMEI brojeva (serijski broj mobilnog aparata), u kojima su bile “strane” SIM kartice. Nikad prije i nikad poslije broj stranih brojeva nije nije bio registriran na toj baznoj stanici nije bio ni približan. Tog dana su, recimo, na toj baznoj stanici uočeni brojevi telefona registrirani u SAD-u, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Austriji, Ukrajini, Mađarskoj i Hrvatskoj. Iako je u tom trenutku ruska delegacija bila u zgradi Vlade RS u Istočnom Sarajevu, nijedan broj telefona sa ruskom karticom nije registriran na ovoj baznoj stanici.

O čemu se radilo. Telekom operater iz Republike Srpske je isključio jednu od svojih baznih stanica i brojeve koji su, do tada, koristili drugu baznu stanicu prebacio na stanicu koja se nalazila u blizini Administrativnog centra Vlade Republike Srpske. Postoji visok stepen sumnje da su u pitanju brojevi telefona koji su korišteni u bazi Butmir, u kojoj se nalaze snage NATO-a i EUFOR-a. Baza Butmir je od Administrativnog centra Vlade Republike Srpske udaljena manje od dva kilometra.

Nakon što su brojevi “dislocirani” sa jednog predajnika na drugi, MUP RS-a je, prema dokumentima u koje je Istraga imala uvid,  pokrenuo operaciju skeniranja. Sve je obavljano iz bijelog VW kombija MUP-a Republike Srpske.

kombi MUP-a RS u Istočnom Sarajevu  (decembar 2020.)

Antene mark Shark bile su skrivene u koferu za prtljag. Ove antene zrače u svim smjerovima, a u decembru 2020. godine je korištena metoda poznata kao “man in the midle”. U kombiju se nalazio skener koji je “pokupio” sve brojeve sa ovog predajnika, odnosno sve podatke koji bi mogli poslužiti za obavještajne aktivnosti. Na taj su način prikupljeni podaci sa telefona u kojima su bile kartice koje su, vjerovatno, koristili pripadnici NATO snaga u BiH i EUFOR-a.

Ovaj kombi MUP-a Republike Srpske uglavnom je u pokretu. No, skoro nikad ne prelazi na teritoriju Federacije BiH. Tako, recimo, svakog 11. jula ovaj kombi bude u Potočarima, gdje se, također, okuplja veliki broj zvaničnika.

Kombi MUP-a RS u Potočarima

Kada su dolazili u Potočare, pripadnici MUP-a Republike Srpske koji su upravljali ovium kombijem su išli preko Brčko distrikta, kako bi zaobišli “opasnost” od kontrola na teritoriji Federacije BiH. Kombi je često aktivan i u Banja Luci, što potvrđuju i fotografije koje su u posjedu Istrage.

sporni kombi u Banja Luci

Podsjećamo, član Predsjedništva BiH Milorad Dodik u srijedu je u Brčkom kazao da vlasti Republike Srpske “slušaju ambasadora SAD-a”.

“I mi njih sad slušamo, ne slušaju samo oni nas. Znam ja šta oni pričaju. To nije bilo moguće prije samo pet-šest godina. Nisi smio pomisliti da slušaš američkog ambasadora, a mi njega samo kliknemo. I mi znamo šta on radi”, kazao je u srijedu navečer na stranačkom skupu član Predsjedništva BiH Milorad Dodik.