Pojednostavljeno, to izgleda ovako. Rudnik Kreka nabavi šest mašina za potrebe svojih površinskih kopova. Skupocjene mašine, potom, rade do isteka garantnog roka. Onda se naglo pokvare pa uprava Kreke samo u jednoj godini, sa samo jednom kompanijom (Junuzović Kopex, 2018. godina), bez tendera, potpiše sporazume o iznajmljivanju mašina u vrijedne 320 hiljada maraka. Te 2018. godine na iznajmljivanje privatnih mašina od tri kompanije, bez primjene Zakona o javnim nabavkama, utrošeno je skoro milion maraka. Plus ugovori potpisani u skladu sa Zakonom. Za to vrijeme, ulaganja u rudničke mašine čiji  je garantni rok istekao 2017. godine iznosila je – nula konvertibilnih maraka. Posade, odnosno rudari koji su bili angažovani pokvarenim rudničkim mašinama, nisu radili. Plaću su uredno primali, kao što su uredni isplaćivane i tranše privatnim kompanijama čije su mašine bile angažovane na poslovima koje su trebale raditi rudničke mašine nabavljene u procesu dokapitalizacije sa Elektroprivedom BiH. U nastavku ćemo detaljnije.

U postupku dokapitaliazacije, Elektroprivreda BiH je 2014. godine obezbijedila novac za nabavku šest buldožera za potrebe površinsklih kopova “Šikulje” i “Dubrave”, koji posluju pod okriljem Rudnika Kreka Tuzla. Na osnovu ugovora od 23. aprila 2014. godine, firma NGH d.o.o. Tuzla isporučila je šest buldožera proizvođača “Lieberherr PR”. Kada je u novembru 2020. godine Komisija Elektroprivrede BiH izašla na teren kako bi provjerila stanje mašina koje nabavila, zatečeno je katastrofalno stanje.

“Rudnik Dubrave, buldožer Liebherr, interni broj 1- neispravan, procjena ulaganja 300 hiljada KM. Rudnik Dubrave, buldožer Liebherr, interni broj 2, predložen za rashod, Rudnik Dubrave, buldožer Liebherr, interni broj 3, neispravan, procjena ulaganja za osposobljavanje 290 hiljada KM. Rudnik Šikulje, buldožer Liebherr, interni broj 8, ispravan, procjena ulaganja, 200 hiljada KM. Rudnik Šikulje, buldožer Liebherr, interni broj 9, predložen za rashod, Rudnik Šikulje, buldožer Liebherr, interni broj 10, predložen za rashod”, navedeno je u internom aktu Elektroprivrede BiH.

Dakle, od šest nabavljenih buldožera, tri su bila namijenjena za “rezervne dijelove” i staro željezo. Prema istom dokumentu, buldožeri su stavljeni van upotrebe odmah po isteku garantnog roka.

 

Da bi se osposobila tri buldožera, potrebno je bilo, kako se vidi u dokumentu, investirati ukupno 790 hiljada maraka.

“Bez uvida u postupak otklanjanja kvarova, na radnim mašinama, koje su po posljednjoj Analizi predložene za rashod, može se zakljuiti da se problemu obezbjeđivanja rezervnih dijelova kao i održavanju nije postupilo adekvatno i blagovremeno”, zaključuje Komisija.

Kao primjer ovakvog poslovanja, Komisija navodi podatke o buldožeru broj 2, angažovanom na Rudniku Dubrave. Taj buldožer  je, naime, bio najefikasniji u periodu do isteka garantnog roka, 1. jula 2016. godine.

“Nakon deset dana (11.7.2016. godine) evidentirano je sljedeće: “Mašina obustavljena zbog donjeg postroja (vodeći točkovi, viseće i gazeće rolke, segmenti greda, popucale čahure na glidovima). SKinut alnaser i postavljen na Liebherr int broj 2″. Zaista je malo vjerovatno da su se detektovani kvarovi desili u periodu od 10 dana”, primjećuju članovi Komisije.

Od trenutka kada je istekao garantni rok, svi nabavljeni buldožeri su se počeli kvariti, a Rudnik Kreka Tuzla je počela angažirati mašine privatnih kompanija koje godinama posluju sa Rudnikom. Prema podacima Transparency Internationala, samo tokom 2018. godine, Rudnik Kreka je potpisala 149 direktnih sporazuma o iznajmljivanju mehanizacije.

“Tokom 2018. godine godine tuzlanski Rudnici Kreka dodijelili su firmama Junuzović-Kopex, MHI KOMPANI i Cayenne company bez tendera poslove vrijedne oko 950.000 KM”, navedeno je u Izvještaju Transparency Internationala.

Kako ne postoji zakonska obaveza, objasnili su u Transparencyu, raspisivanja tendera za nabavke do 6.000 KM bez PDV-a, uprava rudnika isparčala je ovaj veliki posao na 149 dijelova i sklopila toliko direktnih sporazuma sa ove tri kompanije.

No, nisu ovo svi ugovori koji se odnose na iznajmljivanje. Otkako su se rudničke mašine pokvarile, a Kreka nije izdvojila 790 hiljada KM za njihovu popravku, za potrebe površinskih kopova u Dubravama i Šikuljama, slične mašine su iznajmljivane i od kompanija Den Alm d.o.o. Lukavac, Titanik d.o.o. Tuzla i, naravno, kompanija Junuzović Kopex Lukavac. Prema nepotpunim podacima, privatne kompanije od 2018. godine do danas od Rudnika Kreka naplatile najmanje 5 miliona maraka za iznajmljivanje mašina za poslove koji su su trebali biti urađeni mašinama nabavljanim u postupku dokapitalizacije koju provodi Elektriprivreda BiH.

 

 

Prethodni članakIstraživanje Slobodne Bosne: Je li u pozadini prijetnje novinaru “Avaza” tinjajući sukob i strah Radončića od Nasera Keljmendija?!
Naredni članakKolumna Vildane Selimbegović: Peter Handke ponovo obilazi Drinu