Ukoliko “probosanske stranke” budu formirale dvije koalicije u Mostaru, samo dvije stranke, HDZ i Hrvatska republikanska stranka, imat će pravo na biračke odbore na lokalnim izborima u tom gradu. Razlog – OHR-ovi amandmani na Izborni zakon BiH.

Evo i zašto.

“Za izborni ciklus lokalnih izbora, mjesta članova i zamjenika članova biračkih odbora iz stavka (5) ovog članka za svaku od osnovnih izbornih jedinica bit će popunjena na prijedlog političkih subjekata zastupljenih u izravno izabranim tijelima jedinica lokalne samouprave iz te relevantne osnovne izborne jedinice u prethodnom izbornom ciklusu”, navedeno je u članu 2.19 Izborni zakon BiH kojeg je u martu ove godine nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt.

Nakon što su ove odredbe stupile na snagu, Centralna izborna komisija BiH je 4. juna poslala obavijest lokalnim izbornim komisijama u kojima je precizirala detalje u vezi sa popunjavanjem biračkih odbora. Evo ključnih preporuka iz dokumenta CIK-a. Dokument dostupan ovdje.

 

“Potencijalno pitanje: Šta s koalicijama i kako to riješiti u kontekstu imenovanja biračkih odbora? Npr, koaliciju čine politički subjekti koji su osvojili mandat(e) na prethodnim izborima i partije koje nemaju osvojenih mandata.
Odgovor CIK-a: Ovakve koalicije se tretiraju kao novi politički subjekt i kao takvi,nemaju pravo učešća u postupku žrijebanja za pozicije u biračkim odborima.

Pitanje: Kako da postupimo u vezi popunjavanja članstva u biračkom odboru kada su u pitanju koalicije koje se prijave pod drugim imenom i/ili se prijave bez neke članice koalicije ili drugom članicom koalicije?
Odgovor CIK-a: U skladu sa članom 4.14. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,koalicija može zadržati naziv pod kojim je bila ovjerena za prethodne izbore samo ako je sačinjavaju iste političke stranke koje su bile ovjerene kao koalicija na prethodnim izborima. Također, samo politički subjekti zastupljeni u direktno izabranom organu lokalne samouoprave, a koji su dobili mandat u trenutku potvrđivanja rezultata u prethodnom ciklusu mogu učestvovati kod dodjele pozicija u biračkom odboru. Ukoliko se koalicija prijavi pod različitim imenom, a potpuno istim članicama koalicije, može učestvovati u dodjeli mjesta u biračkim odborima. Ukoliko nisu iste članice koalicije, smatra se da je to novi politički subjekt i kao takav nema pravo u dodjeli mjesta u biračkim odborima”.

Šta ovo znači u praksi u slučaju Grada Mostara.

Na lokalnim izborima 2020. godine, samo dva politička subjekta koja su prošla u Gradsko vijeće nisu nastupala u koaliciji. Prvi je HDZ BiH, a drugi Hrvatska republikanska stranka. Kada su u pitanju “probosanske” stranke, one su nastupale u koalicijama. Koaliciju za Mostar je činilo pet političkih stranaka i to – SDA, SBB, DF, SBiH i BPS Sefer Halilović. BH Blok su činili SDP i Naša stranka. Prema tumačenju CIK-a, svih sedam političkih partija bi imale pravo na biračke odbore, ukoliko bi nastupale samostalno. No, takav nastup bi dodatno umanjio šanse probosanskim strankama da preuzmu poziciju gradonačelnika. Zbog toga su na prošlim izborima i postojale dvije koalicije. No, sada situaciju kompliciraju Schmidtovi amandmani.

Recimo, u srijedu je u Mostaru potpisan koalicijski sporazum SDA, BPS i BH Zeleni. Kako su BH Zeleni novi politički subjekt i kako nisu bili dio Koalicije za Mostar iz 2020. godine, ova koalicija se smatra novim političkim subjektom. I to znači da nemaju pravo na biračke odbore. Ako bi, recimo, stranke Trojke, SDP, Naša stranka i NiP, napravile koaliciju u Mostaru, ni ta koalicija ne bi imala pravo na boračke odbore. Jer NiP 2020. godine nije bio dio BH Bloka kojeg su činile SDP i Naša stranka. Dakle, nastupe li stranke Trojke zajedno u Mostaru gube pravo na biračke odbore. Ukoliko u SDA-ovoj koaliciji budu BH Zeleni i ta koalicija gubi pravo na biračke odbore.

Kako, osim HDZ-a i HRS-a, drugi politički subjekti iz “hrvatskog” korpusa nisu ušli u Gradsko vijeće, niko od njih nema pravo na biračke odbore.

To znači da bi samo HDZ BiH i HRS mogli imati biračke odbore na lokalnim izborima. Uz “srpske” stranke koje su na izborima nastupila u koaliciji “Ostajte ovdje – Zajedno za Mostar”.