Predsjednica Federacije BiH Ludija Bradara pomilovala je policijskog inspektora MUP-a Zapadnohercegovačkog kantona Maria Bašića koji je krajem prošle godine pravosnažno osuđen na sedam mjeseci zatvora. Bašić je bio osuđen zbog krivičnog djela krivotvorenje službene isprave.

“Usvaja se zamolba za pomilovanje psuđenoj osobi – Bašić Mario, sin Ivana i majke Anđe rođene Grubešić, rođen 09.05.1975. godine u Širokom Brijegu, nastanjen u ulici Broćanac 242, općina Posušje, državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Presudom Općinskog suda u Ljubuškom, broj 63 0 K 038278 21 K 2 od 14.11.2022. godine, koja presuda je potvrđena presudom Kantonalnog suda u Širokom Brijegu, broj 63 0 K 038278 23 Kž 2 od 16.10.2023. godine, za krivično djelo “Krivotvorenje službene isprave” iz člana 389. stav 1. u vezi sa članom 33. stav 1. KZ F BiH, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci”, navedeno je u odluci koju je potpisala Bradara.

Bradarinom odlukom, izrečena zatvora u trajanju od 7 (sedam) mjeseci zamijenjena je “uvjetnom osudom s rokom provjere u trajanju od 2 (dvije) godine”.

U oktobru prošle godine Kantonalni sud u Širokom Brijegu potvrdio je ranije izrečenu presudu Općinskog suda u Ljubuškom kojom su službenici MUP-a ZHK Ingrid Miloš i Maria Bašić osuđeni zbog krivičnog dječa krivotvorenje isprave.

Bašić i Miloš su osuđeni jer su krivotvorili dokumentaciju kojom je izabrana medijatorica državne službe u ZHK.

Oni su proglašeni krivima što su, nakon što je prvooptužena Ingrid Miloš, kao šefica odjela za kadrovske poslove MUP-a ZHK, u postupku izbora medijatora državne službe u MUP-u ZHK, u namjeri da krivotvori službenu ispravu u službeni zapisnik o izboru medijatora unijela neistinite podatke da je dana 23. veljače 2015. održan sastanak za izbor medijatora, kojem sastanku je nazočilo 98 državnih službenika i namještenika, kao i da je Ana Smoljan dobila 63, a Ilija Boras 35 glasova, tako da bi Ana Smoljan relativnom većinom bila izabrana za medijatora. Ingrid Miloš je, kako se navodi u presudi, bila svjesna da sastanak navedenog dana nije uopće održan, i da se nije glasovalo za navedene kandidate, no ipak je potpisala zapisnik kao da je sve održano i potpisala Odluku o izboru medijatora, svjesna da se radi o službenoj ispravi s neistinitim podatcima.

Nadalje, drugooptuženi Bašić, po prethodnom dogovoru s Ingrid Miloš, i u namjeri da joj pomogne također je potpisao predmetni zapisnik i odluku kao predstavnik Sindikata djelatnika MUP-a ZHK, iako isti nije bio ovlašteni predstavnik Sindikata, odnosno nije bio predsjednik Sindikata, te također svjestan da predmetni sastanak nije održan, niti je istom nazočio, na koji način je pomogao i omogućio Ingrid Miloš u pravljenju službene isprave s neistinitim sadržajem, a nakon čega su navedeni zapisnik o izboru medijatora i Odluka o izboru medijatora dostavljeni Povjerenstvu za državnu službu ZHK, koje je dana 25. veljače 2015. potvrdilo predmetni izbor Ane Smoljan za medijatora državne službe u tijelima državne službe ŽZH.

“Prvooptužena Ingrid Miloš je kao službena osoba u Federaciji u službenu ispravu unijela neistinite podatke i svojim potpisom omogućila pravljenje takve isprave s neistinitim sadržajem, u čemu joj je pomogao Mario Bašić. Prvooptužena Ingrid Miloš je počinila kazneno djelo “krivotvorenje službene isprave”, a drugooptuženi Mario Bašić kao pomagač isto kazneno djelo, pa ih sud primjenom istog zakonskog propisa osuđuje na kaznu zatvora od po sedam mjeseci”, zaključuje se u presudi  Općinskog suda u Ljubuškom koja je kasnije potvrđena.

Pola godine kasnije, predsjednica Federacije Lidija Bradara odlučila je pomilovati osuđenog Bašića.