Najmanje dvoje sudija Suda BiH dobilo je poticaj od Vlade Federacije BiH za kupovinu hibridnih automobila za privatno upotrebu. Državna sutkinja Enida Hadžiomerović i njen kolega Redžib Begić dobili su po 5000 KM, a odluka o dodjeljivanju novca je objavljena u posljednjem izdanju Službenih novina Federacije BiH.

Osim dvoje sudija, poticaj za kupovinu električnog automobila dobio je i zenički doktor Ermin Čehić koji se nedavno našao u centru iztraživačke priče Al Jazeere o “seksualnom uznemiravanju pacijentica”. Doktor Čehić je iz Budžeta FBiH dobio 10 hiljada KM kao poticaj za kupovinu električnog automobila. Na spisku dobitnika je i Azra Novalić, kćerka bivšeg federalnog premijera Fadila Novalića. Njoj je odobreno 5000 KM za kupovinu hibridnog automobila. Ovdje je kompletan spisak 89 dobitnika poticaja.

“Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 19. sjednici, održanoj 07.11.2023. godine, donosi Odluku o izboru korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2023. godinu – poticaji pri kupovini električnih automobila. Odobrava se korisnicima sredstava dodjela dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije “Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Tekući transferi pojedincima – Poticaj pri kupovini električnih automobila” (“Službene novine Federacije BiH”, br. 6/23 i 85/23), u ukupnom iznosu od 498.000,00 KM u vidu subvencije za kupovinu 89 novih automobila, isključivo na električni pogon, i hibridnih automobila koja posjeduju električni motor i motor sa unutrašnjim sagorijevanjem. Korisnicima sredstava odobrava se dodjela dijela sredstava iz tačke I. ove odluke u ukupnom iznosu od 498.000,00 KM”, navedeno je u Odluci koju je potpisao federalni premijer Nermin Nikšić.

Na spisku dobitnika poticaja od Vlade FBiH, kako se može vidjeti, je i profesor Aziz Šunje. Ovaj profesor sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu dobio je 5000 KM budžetskog novca za nabavku privatnog hibridnog automobila.

Adi Rifatbegović, ljekar sa Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli i gradski vijećnik SDA u Tuzli dobio je 5000 KM pomoći za nabavku hibridnog automobila.

Isti iznos, 5000 KM, dobila je i Hasila Čengić-Mešić, sarajevska advokatica i kćerka rahmetli Hasana Čengića.

Doktorica iz Opće bolnice Abdulah Nakaš, Ranka Vukčević-Krtinić također je dobila 5000 KM za nabavku hibridnog automobila.  Među dobitnicima je i bivši premijer USK i gradonačelnik Bihaća Hamdija Lipovača.

U nastavku donosimo imena svih dobitnika poticaja. Amra Alijagić, Čehić Ermin, Anes Hrnjić, Velida Trnka, Enida Hadžiomerović, Ferid Ahmić, Edita Bukva, Ilirijana Karabdić- Haxhibeqiri,  Mehmed Nalo, Jasmina Halkić, Haris Halilović, Aida Kobašević, Erna Herić, Adnan Hadžiarapović, Gordan Glibo, Denis Djana, Čović Berka, Vukčević-Krtinić Ranka, Miroslav Golemac, Julijana Ćubela, Saida Džihić, Stanislava Trifunovićm, Damir Zaklan, Redžib Begić, Marijana Ivanković, Ivan Cvitanović, Ševala Jamaković Nicević, Nadija Kulo, Halisa Čengić Mešić, Hamdija Lipovača, Dino Sarajlija, Andrej Lukanović, Enes Velić,, Medžida Rustempašić, Safet Kozarević, Irena Arsović, Igor Janjić, Jasmin Avdić, Nijaz Sabljica, Nira Hadžiđulbić, Jasmin Jupić, Selma Rizvić, Zihnija Mešić,  Rasim Jusufović, Haris Đug, Kasim Imširović 61 Sead Čadra, Elmedin Obućina, Šemsija Kadrić, Edhem Kukić, Asija Oručević, Lejla Hodžić, Elzana Hadžić, Mustafa Radončić, Salem Alihodžić, Hasan Mostarlić, Neđad Kasumović, Sead Agić, Ervin Salkić, Milan Grbić, Davor Zlotrg, Nedžad Šehović, Josip Ikić, Mirsad Mehmedić, Asja Gacko, Senad Paočić, Adi Rifatbegović, Samir Unkić, Nedim Kulić, Aziz Šunje, Edina Ljubuškić, Ena Rizvanović, Jasmina Kamber, Adis Avdić, Davor Palinić