Načelnik Općine Ilidža Nermin Muzur već dvije godine nazakonito koristi diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine. Posljednji put Muzur je diplomatski pasoš nezakonito koristio prilikom (ne)službene posjete Crnoj Gori i Srbiji, kada je bio član delegacije koju je predvodio njegov prijatelj, stranački šef i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković.

“Jedno je sigurno, predsjednik (Konaković) ga do sada meni nije dao”, kaže Nermin Muzur nakon što smo ga upitali odakle mu diplomatski pasoš.

Na svako direktno pitanje, ovaj kadar NiP-a odgovarao je isto: “istraži, to je tvoj posao”.

Pa, istražili smo. Dokument koji vidite ispod ovog pasusa je službeni akt Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Nastao je, da ne bude zabune, tokom mandata ministra Elmedina Konakovića.

“U pratnji delegacije Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine će putovati i gospodin Nermin Muzur, načelnik Općine Ilidža, broj diplomatske isprave D0004573. Tokom putovanja će putovati vozilom Mercedes, kojim će lično upravljati”, navedeno je u aktu Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Dakle, Nermin Muzur, vidljivo je iz ovog dokumenta, posjeduje diplomatski pasoš BiH. Prema istom aktu, Muzuru je diplomatski pasoš izdat 13. marta 2020. godine, tokom mandata Konakovićeve prethodnice Bisere Turković. No, kako je Muzur stekao diplomatski pasoš?

U aprilu 2018. godine, tadašnji ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak donosi Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o izdavanju diplomatskih pasoša. Dokument je objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 28/18.

Pravilnik iz 2018. godine

Kako se može vidjeti, pravo na diplomatski pasoš mogu imati i članovi Komisije za evropske integracije Parlamenta Federacije BiH. Sada treba napomenuti da je u svakom diplomatskom pasošu navedena funkcija koju nosilac te putne isprave posjeduje.

Nakon oktobarskih izbora 2018. godine Nermin Muzur kao kandidat Naroda i Pravde postaje zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije.

Nermin Muzur, zastupnik u Parlamentu FBiH

Nakon što je 2018. preuzeo mandat u Parlamentu FBiH, Nermin Muzur postaje član Komisije za evropske integracije. Kao član te Komisije, Nermin Muzur stiče pravo na diplomatski pasoš Bosne i Hercegovine koji mu je i izdat 13. marta 2020. godine pod brojem  D0004573. Muzur je u oktobru 2020. godine prisustvovao sjednici Komisije za evropske integracije, što potvrđuje i zapisnik dostupan na stranci Parlamenta FBiH.

Izvještaj sa sjednice Komisije za evropske integracije

Mjesec kasnije, u Federaciji su održani lokalni izbori. Nermin Muzur je, kao kandidat Naroda i Pravde, ubjedljivo pobijedio u utrci za načelnika Općine Ilidža. Centralna izborna komisija BiH na sjednici održanoj 15. decembra donosi odluku o potvrđivanju rezultata Lokalnih izbora 2020.

Odluka CIK-a o potvrđivanju rezultata izbora

Nakon što je CIK potvrdio rezultate, Nermin Muzur podnosi ostavku u Parlamentu Federacije, a u januaru 2021. godine, verificiran je mandat njegovog nasljednika. Od tog trenutka, Nermin Muzur više nije zastupnik u Parlamentu FBiH niti je član Komisije za evropske integracije. No, on zadržava diplomatski pasoš, iako ga je, prema Pravilniku o izdavanju diplomatskih pasoša bio dužan vratiti.

“Nosilac diplomatskog pasoša, kome prestane svojstvo na osnovu kojeg je stekao pravo na taj pasoš, dužan je u roku od 15 dana od dana prestanka svojstva, vratiti pasoš podnosiocu zahtjeva”, navedeno je u članu 9 navedenog Pravilnika.

Nermin Muzur, međutim, nakon što je prestao biti član Komisije za evropske integracije nije vratio diplomatski pasoš. On je, kao načelnik Općine, nastavio koristiti putnu ispravu izdatu na njegovo ime. U rubrici funkcija, u Muzurovom pasošu piše – zastupnik u Parlamentu Federacije BiH.

Prema stavu (3) ovog Pravilnika, i stručne službe Parlamenta Federacije BiH su trebale pokrenuti proceduru poništavanja diplomatskog pasoša Nerminu Muzuru.

“Ukoliko nosilac diplomatskog pasoša ne vrati isti u roku iz stava (1) ovog člana, podnosilac zahtjeva za diplomatski pasoš, dužan je odmah po isteku roka podnijeti zahtjev Ministarstvu za elektronsko poništenje istoga, te obezbijediti vraćanje pasoša Ministarstvu, radi fizičkog poništenja u dodatnom roku od 15 dana”, navedeno je u u Pravilniku.

Isti akt dalje propisuje da, ukoliko podnosilac zahtjeva, u ovom slučaju Parlament FBiH, ne postupi u skladu sa stavom (3) ovog člana, Ministarstvo vanjskih poslova BiH po isteku navedenog roka pokreće postupak oduzimanja diplomatskog pasoša putem nadležnog organa, te zbog neovlaštenog korištenja javne isprave, podnijeti prijavu protiv nosioca diplomatskog pasoša. Međutim, ni Ministarstvo vanjskih poslova sa Biserom Turković na čelu nije reagiralo. Nermin Muzur je, kao načelnik Općine Ilidža nastavio koristiti diplomatski pasoš u kojem je posalo da obavlja funkciju – zastupnika u Parlamentu Federacije BiH. U januaru ove godine, funkciju ministra vanjskih poslova BiH preuzima Muzurov stranački šef Elmedin Konaković. Umjesto da pokrene proceduru oduzimanja pasoša Nerminu Muzuru, Konaković potpisuje akte kojim, faktički, odobrava svom stranačkom kolegi i prijatelju da, kao član delegacije Ministarstva vanjskih poslova BiH koristi diplomatski pasoš na koji nema pravo. Nermin Muzur, tako, odlazi u Crnu Goru na sastanak sa predsjednikom te države Milom Đukanovićem. Konaković ga na sastanku predstavlja kao načelnika Općine Ilidža. No, u diplomatskom pasošu Nermina Muzura piše da je on – zastupnik u Parlamentu Federacije. Iako to nije već dvije godine.