Iz Budžeta Federacije BiH u narednim će danima biti prebačeno 14,5 miliona maraka u trezor Republike Srpske. Ovu je odluku 4. septembra donio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

“Na ime prvog privremenog poravnanja preostalog iznosa indirektnih poreza za 2023. godinu. Federacija Bosne i Hercegovine je dužna da isplati Republici Srpskoj ukupan iznos od 14.562.127,93 KM”, piše u članu II Odluke o privremenom poravnanju između korisnika raspodjele indirektnih poreza sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za 2023. godinu.

Privremeno poravnanje, kako piše u odluci, vrši se na teret tekućih prihoda od indirektnih poreza na Jedinstvenom računu Uprave za indirektno oporezivanje koji pripadaju Federaciji Bosne i Hercegovine, prijenosom na račun Republike Srpske. Novac će na račun RS-a biti prebačen osmog dana od objavljivanja odluke u Službenom glasniku BiH. Odluka je objavljena 8. septembra.

Ovo poravnanje se odnosi na period april, maj i juni 2023. godine. Naime, Upravni odbor UIO je utvrdio da je Federacija imala manju krajnju potrošnju nego što je to bilo procijenjeno privremenim koeficijentima za drugi kvartal.

Dakle, ovih 14,5 miliona KM koji će Federacija prebaciti Republici Srpskoj odnose se na period april-juni ove godine i nema veze sa onih 60 miliona KM koje će RS, prema procjenama ministrice finansija tog entiteta Zore Vidović, dobiti na osnovu raspodjele po novim koeficijentima koji će biti primjenjivani u narednom periodu. Podsjećamo, na istoj sjednici UO UIO usvojen je prijedlog o utvrđivanju koeficijenta za raspodjelu novca od indirektnih poreza.

Povećan je koeficijent za RS na 34,44 posto te u narednom periodu trebao dobiti oko 60 miliona KM više nego kod prethodne raspodjele. Prema novoj odluci za Federaciju BiH je smanjen koeficijent i sada iznosi 62,01 posto dok je kod prethodne raspodjele iznosio 63 posto.

Ove odluke su donesene nakon što je Srđan Amidžić, kadar SNSD-a, imenovan za ministra finansija BiH. Amidžić je, tako, po funkciji postao predsjednik Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje čiji je direktor SNSD.ov kadar Zoran Tegeltija.