Verifikacioni laboratorij Verlab d. o. o. proslavio se kao kompanija koja je verifikovala respiratore ACM812A, nabavljene od Srebrene maline. No, da hoće još pokazuje i pismo namjere koje Verlab šalje u Opću bolnicu “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, pod naslovom Integrisani zdravstveni informacioni sistem.
U pismu je precizirano da se integrisani zdravstveni informacioni sistem sastoji od Centralnog IS sa bazom podataka stanovništva i kompletnom analitikom zdravstva za: Vladu Kantona, Ministarstvo zdravlja, Zavod za zdravstveno osiguranje, Bolnički informacioni sistem, Sistem porodične medicine, Sistem KSZ sa modulima za sve specijalističke djelatnosti, Elektronski zdravstveni karton dostupan svim zdravstvenim radnicima Kantona, eKarton, te sisteme zakazivanja, eČekaonica, elektronskog upućivanja, eUputnica, generisanja nalaza, eNalaz i elektronskog recepta, eRecept. Od Opće bolnice je tražena informacija sa ciljem da se održi praktična demonstracija i prezentacija, a Opća bolnica je to odbila.

Informacija o zainteresovanoszti

“Kao što i sami znate, Bolnički informacioni sistem (BIS) ima sve neophodne module (odjeljenski, kabinetski, laboratorijsko-dijagnostičke) za neometan rad bolnice”, navedeno je u odgovoru Verlabu, uz konstataciju da je BIS instaliran u svim zdravstvenim ustanovama u Kantonu Sarajevo, te da bi bilo kakva promjena samo u Općoj bolnici, koja nije praćena promjenama u svim ostalim zdravstvenim ustanovama, značila nemogućnost razmjene podataka i korak unazad, pogotovo u vremenu pandemije.
No, isto pismo namjere upućeno je i Ministarstvu zdravstva KS-a 13. aprila (broj 80/21), a dva dana kasnije Ministarstvo je ekspresno uputilo poziv Verlabu da 20. aprila u Multimedijalnoj sali KS-a održi prezentaciju za kompletni bolnički informacioni sistem.
– Na prezentaciju ćemo pozvati i predstavnike ustanova Zavoda za javno zdravstvo KS-a, ZZO KS-a, te Opće bolnice “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, a kojim osnovom ćete istu prezentaciju moći dogovoriti za primjer implementacije, probne, u OB u terminu kako postignete dogovor sa direktorom prof. dr. Ismetom Gavrankapetanovićem, a sve u cilju poređenja karakteristika našeg BIS-a u odnosu na postojeći sistem koji koristi ustanova, navodi se u odgovoru Verlabu, te dodaje da će se “tim osnovom moći javiti sa molbom za prezentaciju kompletnog integrisanog BIS-a u JU Opća bolnica”.

Prezentacija usluga

Almir Badnjević, direktor Verlaba, pak, nama kaže da nisu poslali ponudu, već da su samo vršili prezentaciju usluga koje uopće nisu instalirane u KS-u.
– Nije nikakav poziv bio raspisan. Mi nikakvu ponudu poslali nismo. Mi jedino jesmo držali prezentaciju usluga koje se nadovezuju na informacioni sistem, a kojih trenutno uopće nema instaliranih u KS-u, kao što su određeni registri, poput registra dijabetičara i slično. Verlab, inače, ima instalirane informacione sisteme, kako u BiH, tako i izvan BiH. Za Kanton Sarajevo, apsolutno, niti smo slali ponudu niti ima ikakav poziv raspisan, naglasio je Badnjević.
Baš zato što nema poziva niti kakvog transparentnog nastupa iz Vlade KS-a i zainteresirali smo se za cijelu priču. Dokumenti svjedoče jedno, Badnjević govori drugo. Ministar Vranić danima šuti (pitanje je dobio vrlo precizno: zašto gura novi sistem i koliko će to koštati KS). Po nekim informacijama, Verlab je ovdje samo posrednik Računara d. o. o. iz Banje Luke, čiji je vlasnik Mihajlo Grgić, firme koja nije uspjela da instalira zdravstveni informacioni sistem u Republici Srpskoj?!

(oslobodjenje.ba)