Biznismen Ermin Alomerović Kiki priznao je pred državnim tužiocem da mu je Gordan Memija donio 320 hilljada eura u kešu, te da je on tim novcem nabavio uniforme koje je preko Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova donirao Specijalnoj jedinici FUP-a.

Da je Alomerović, vlasnik firme A2B, priznao pranje novca, kazao je i državni tužilac Sanjin Kulenović obrazlažući prijedlog za određivanje pritvora uhapšenima u akciji “Black Tie II”.

Upravo ovo priznanje bilo je presudno da Sud Bosne i Hercegovini potvrdi postojanje osnovane sumnje da je biznismen Gordan Memija, vlasnik kompanije Foto Art, počinio krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom pranje novca. A potvrda osnovane sumnje je glavni predualov za određivanje mjera zabrane koje je izrekao Sud BiH. Tako su Gordanu Memiji izrečene dvije mjere zabrane – zabrana napuštanja Bosne i Hercegovine (oduzeti mu dokumenti), te zabrana komuniciranja sa svjedocima. Evo šta Sud BiH piše u svom Rješenju.

“Dokazima je potkrepljeno postojanje osnovane sumnje da je Gordan Memija učestvovao u organizaciji nabavke i doniranja specijalnih policijskih uniformi Specijalnoj policijskoj jedinici Federalne uprave policije FMUP-a u periodu 2016/2017 godine, na način da je sredinom 2016. iznos od oko 320.000,00 Eura, preuzet od Elmira Sarića i njegove supruge Nathalie za koji je znao da potiče iz kriminalnih aktivnosti, po uputama E.G, te dogovorio sa svojim poznanikom i bliskim poslovnim partnerom Alamerović Erminom zvanim „Kiki“ da njemu preda novac za realizaciju donacije specijalne opreme Federalnoj upravi policije, kako bi Alamerović posredstvom svoje firme “Rhea Expres” izvršio nabavku i uvoz specijalne policijske opreme koju će potom uručiti kao donaciju, a sve kako bi se prikrio trag novca, odnosno izvršilo “pranje” novca koji potiče iz krivičnih djela neovlaštene trgovine opojnim drogama od strane organizovane kriminalne grupe “Tito i Dino”, navedeno je u Rješenju Suda Bosne i Hercegovine kojim se određuju mjere zabrane Gordanu Memiji.

Rješenje Suda BiH

Dakle, Sud BiH je utvrdio postojanje osnovane sumnje da Specijalna jedinica FUP-a opremana novcem narko kartela, te da postoji osnovana sumnja da je vjenčani kum ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedina Konakovića prao novac za narko kartel Tito i Dino.

“Sve navedeno, ukazuje na obimnost kriminalnih radnji, upornost u izvršenju istih, te potvrđuje samu organizaciju grupe, gdje osumnjičeni Adnan Smajlović u ulozi jednog od organizatora, a Sančez Jukić, Aida Halać, Tarik Zulović, Haris Behram, Mirsad Skopak, Mak Šemšić, Elmir Sarić i Smail Šikalo, kao članovi organizovane grupe, te Gordan Memija, novac za koji se osnovano sumnja da je stečen izvršenjem krivičnih djela, a što je istima bilo poznato, svojim radnjama, lično ili preko drugih pravnih i fizičkih lica, stavljaju u regularne tokove, odnosno novac za koji znaju da je pribavljen počinjenjem krivičnog djela primaju, drže, raspolažu sa istim, koriste u privrednom ili drugom poslovanju, vrši njegov prenos, odnosno pokušavaju prikriti njegovu prirodu, izvor, lokaciju, raspolaganje, kretanje, vlasništvo ili drugo pravo. Naprijed navedeno utvrđenje Suda proizilazi, prije svega, iz rezultata dobijenih analizom komunikacija osumnjičenih lica na SKY aplikaciji, u kojoj osumnjičeni otvoreno i bez korištenja šifriranih izraza komuniciraju u vezi načina za stavljanje novca za koji se osnovano sumnja da je stečen izvršenjem krivičnih djela, a što je istima poznato, svojim radnjama, lično ili preko drugih pravnih i fizičkih lica, stavljaju u regularne tokove. Pri tome, komunikacije koje su osumnjičeni međusobno ostvarivali putem navedene aplikacije, odnosno vrijeme i sadržaj istih se nesporno mogu dovesti u vezu sa svim pojedinačnim inkriminisanim radnjama koje se osumnjičenima stavljaju na teret. Dakle, iz svega naprijed navedenog jasno i nedvosmisleno proizlazi postojanje osnovane sumnja da osumnjičeni, zajedno sa drugim organizatorom i članovima organizovane grupe vrše krivična djela koja im se prijedlogom Tužilaštva stavljaju na teret, i to Adnan Smajlović kao član organizovane kriminalne grupe, u kojoj svaki od članova grupe ima određen zadatak koji izvršava u skladu sa nalogom organizatora grupe Adnana Smajlovića i E.G. U prilog navedenom govori i činjenica da su osumnjičeni za međusobne razgovore koristili aplikaciju SKY, kao i kriptovane telefone, koji se koriste za bezbjedno, odnosno zaštićeno komuniciranje sudionika u vezi pripremanja i izvršenja krivičnih djela. Nadalje, sama učestalost komunikacije, između osumnjičenih lica uključenih u izvršenje krivičnih djela, kao i sadržaj komunikacija koje su isti vodili putem zaštićenih telefona i aplikacija, kada se dovede u vezu sa dužinom trajanja istih, kao i vremenskim periodom izvršenja inkriminisanih radnji, jasno i nedvosmisleno ukazuje da se radi o organizovanoj grupi koja ima vrlo razvijenu hijerarhijsku strukturu, kao i da je svaki od pripadnika organizovane grupe imao unaprijed određene planirane zadatke i uloge u izvršenju krivičnih djela koja im se stavljaju na teret. Također, u odnosu na osumnjičenog Gordana Memiju, postojanje osnovane sumnje proizilazi i iz iskaza svjedoka Ermina Alomerovića, koji je potkrepljen i iskazima policijskih službenika. Dakle, iz dostavljenih dokaza jasno proizilazi uloga organizatora navedene organizovane grupe, koju je imao Adnan Smajlović, kao i uloga Sančeza Jukića, Aide Halać, Tarika Zulovića, Harisa Behrama, Mirsada Skopaka, Maka Šemšića, Elmira Sarića i Smaila Šikala, kao članova grupe i Gordana Memije, kao osoba koje su zadužene da novac za koji se osnovano sumnja da je stečen izvršenjem krivičnih djela, a što je istima poznato, svojim radnjama, lično ili preko drugih pravnih i fizičkih lica, stavljaju u regularne tokove“, navedeno je u Rješenju Suda BiH.