Na jučerašnjoj kafi s novinarima predsjednik HDZ BiH Dragan Čović govorio je i o imenovanju direktora Federalne uprave policije te je najavio da bi to trebalo biti na dnevnom redu u sedmom ili osmom mjesecu. No, da bi Vlada FBiH uopće mogla razmatrati imenovanje direktora FUP-a, potrebno je da dobije listu kandidata od federalnog ministra unutrašnjih poslova koju ministru dostavlja Nezavisni odbor.

No, od avgusta 2022. godine ne postoji Nezavisni odbor, a konkurs za nove članove nikada nije raspisan. Konkursnu proceduru provodi Zajednička radna grupa Komisija za izbor i imenovanje oba doma Parlamenta FBiH koja nikada nije konstituisana iako su članovi iz oba doma izabrani još u januaru 2023. godine. Iz oba doma biraju se po tri člana, a na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH došlo je do promjene jednog člana koje je predložio ovaj dom. No, bez obzira na to, nema pomaka kada je riječ o raspisivanju konkursa za članove Nezavisnog odbora.

Nezavisni odbor Parlamenta FBiH raspisuje i provodi konkursnu proceduru za izbor direktora i zamjenika direktora Federalne uprave policije. FUP je bez izabranog direktora od odlaska Dragana Lukača u penziju. Raniji saziv Nezavisnog odbora proveo je više konkursnih procedura, ali direktor nikada nije imenovan. U međuvremenu je istekao mandat i zamjeniku direktora FUP-a koji je imenovan na poziciju u drugoj policijskoj agenciji.

Vlada FBiH na čelu sa premijerom Nerminom Nikšićem 17. maja 2023. godine je ovlastila Vahidina Munjića da rukovodi FUP-om u periodu od tri mjeseca. A zatim je Vlada FBiH produžavala v.d. mandat Munjiću, čak i nakon što je on priveden u okviru akcije Black tie 2 zajedno sa Mustafom Selmanovićem, komandantom Specijalne policijske jedinice i tri policijska službenika FUP-a. Oni su i dalje obuhvaćeni istragom, a Vlada FBiH je ostavila Munjića na poziciji.

Želja HDZ-a i Dragana Čovića da dobiju čelnu poziciju FUP-a poznata je već godinama. Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH precizira izbor direktora na način da ministar i direktor ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda.

Propali su raniji pokušaji da se za direktora FUP-a imenuje Zoran Galić ili Svevlad Hoffmann.

Osim što je blokiran izbor direktora i zamjenika direktora FUP-a, zbog nepostojanja Nezavisnog odbora FUP je i bez parlamentarnog nadzora što otvara brojna pitanja o transparentnosti i zakonitosti rada ove važne policijske agencije.

Prema Zakonu o unutrašnjim poslovima FBiH Nezavisni odbor raspisuje i provodi javni konkurs za imenovanje direktora policije; vrši selekciju i predlaže listu kandidata za izbor direktora policije Vladi Federacije koju dostavlja posredstvom ministra; prati rad direktora policije i izvještava Parlament Federacije, Vladu Federacije i ministra o radu direktora policije; predlaže razrješenje direktora policije Vladi Federacije u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine; vodi prvostepeni disciplinski postupak protiv direktora policije i izriče disciplinske sankcije; prima, razmatra i postupa po podnesenim žalbama na rad direktora policije i o tome obavještava ministra i Vladu Federacije; donosi poslovnik o svom radu.

Do izbora direktora FUP-a još je dug put, a koliko će stranke trojke poslušati želje Dragana Čovića pokazat će se na narednom izboru v.d. direktora FUP-a.

(NAP)