On, kao pravnik, morao bi znati da ugovori o dodjeli javnih poslova nisu nasljedni. Pa, opet, bivši federalni ministar unutrašnjih poslova Aljoša Čampara u intervjuu za N1 televiziju kaže da je “od svog prethodnika naslijedio” ugovor sa Foto Artom čiji je vlasnik Gordan Memija još 2016. godine bio pod istragom zbog pranja novca.

“Ja sam ga naslijedio i ja ga ne provodim, to rade komisije. Ti ugovori (sa Foto ART-om) pravljeni su sa stotinama federalnih institucija”, kazao je Čampara, dodajući da on nije dao prvi ugovor firmi Gordana Memije.

Sada idemo na portal javnih nabavki i pretražujemo ugovore kompanije Foto Art koja je u vlasništvu Gordana Memije, biznismena kojeg je SIPA 2016. godine prijavljivala zbog pranja novca koji je nedavno hapšen u okviru istrage usmjerne protiv kartela Edina Gačanina Tita. U toj bazi piše da je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, kao ugovorni organ, 28.12.2017. godine zaključilo “direktni sporazum” sa kompanijom Foto Art. U pitanju je Ugovor o pružanju usluge mjesečnog hostinga i održavanja web stranice Federalnog ministarstva unutrašnjih/unutarnjih poslova u toku 2018. godine. U službenoj biografiji Aljoše Čampare piše da je on baš te godine bio federalni ministar unutrašnjih poslova. Dakle, bio je odgovorna osoba ugovornog organa koji je dodijelio poslove Foto Artu na osnovu “direktnog sporazuma”. Od tog decembra 2017. godine do kraja mandata Aljoše Čampare u aprilu 2023. godine, FMUP sa Aljošom Čamparom na čelu je potpisao šest ugovora na osnovu “direktnog sporazuma”.

Jednostavno pitanje – ako su ugovori “nasljedni”, zbog čega su potpisivani svake godine. A sada idemo da vidimo šta je to direktni sporazum.

“(Direktni sporazum) (1) Postupak direktnog sporazuma sprovodi se na način da se osigura poštovanje principa iz člana 3. ovog zakona. Ugovorni organ bira ponuđača na način koji garantuje najbolju razmjenu vrijednosti za novac. (2) Ugovorni organ pisanim putem ili putem portala javnih nabavki traži prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke. (3) Nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu na jedan od načina iz stava (2) ovog člana, koji je ugovorni organ odabrao, ugovorni organ prihvata prijedlog cijene ili ponudu privrednog subjekta. (4) U postupku direktnog sporazuma je dozvoljeno pregovaranje o cijeni ili ponudi. (5) Direktni sporazum se smatra zaključenim prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije”, piše u Zakonu o javnim nabavkama BiH.

Dakle, ugovorni organ, sa Aljošom Čamparom na čelu, izabrao je Memijinu firmu Foto Art šest puta zaredom, ne raspisujući javni poziv za dostavljanje ponuda, nego pregovarajući direktno sa firmom Foto Art. Što bi, poslužimo li se pravnom teorijom Aljoše Čampare, trebalo značiti da je on sam od sebe nasljeđivao ugovore.

Ponuđača s kojim se Čampara 2017. godine  “direktno sporazumio” SIPA je godinu ranije prijavila zbog pranja novca. Na prijavi sa Gordanom Memijom bio je i “biznismen” Alem Hodović, čiju je sestru Lejlu Aljoša Čampara, koristeći svoj utjecaj u Vladi FBiH, zaposlio u Gander centru FBiH. Iste godine Memija je posredovao u pranju narko novca kojim su kupjene uniforme za Specijalnu jedinicu FUP-a. Donacija je obavljena preko ministra Aljoše Čampare.