“Odbija se kao neosnovan zahtjev Gordane Tadić za donošenje privremene mjere”, glasi odluka Ustavnog suda BiH donesena 12. januara ove godine.

Prema obrazloženju Odluke, bivša glavna državna tužiteljica Gordana Tadić je 23. decembra 2021. godine, podnijela Ustavnom sudu BiH apelaciju protiv Odluke Visokog sudskog i tužilačkog vijeća od 20. oktobra 2021. godine te odluka Prvostepene i Drugostepene disciplinske komisije kojom je razriješena, tražeći njihovo poništavanje.

“Apelantica je u apelaciji zatražila da Ustavni sud donese privremenu mjeru kojom se „obustavlja izvršenje Odluke VSTV-a broj 04-07-3-3675-1/2021 od 20. oktobra 2021. godine i odluka koje su prethodile odluci da [apelantici], glavnom tužitelju Tužilaštva Bosne i Hercegovine, prestaje mandat glavnog tužitelja Tužilaštva Bosne i Hercegovine, sa danom donošenja [te] odluke, zbog izrečene stegovne mjere premještanja s mjesta glavnog tužitelja na mjesto tužitelja, do okončanja postupka pred Ustavnim sudom”, navedeno je u obrazloženju.

Odlučujući po zahtjevu za privremenu mjeru, “Ustavni sud smatra da apelantica, osim navoda koji se tiču merituma spora, nije ponudila argumente i dokaze koji bi prima facie ukazali na neophodnost određivanja tražene privremene mjere”.

“Stoga, Ustavni sud smatra da je apelantičin zahtjev za donošenje privremene mjere neosnovan jer u okolnostima konkretnog slučaja, ništa ne ukazuje da bi donošenje privremene mjere bilo u interesu stranaka ili pravilnog vođenja postupka, kako to propisuje odredba člana 64. stav (1) Pravila Ustavnog suda”, odlučio je Ustavni sud BiH.

Ipak, odbijanjem zahtjeva za uvođenje privremene mjere, postupak pred Ustavnim sudom BiH nije okončan. O meritumu apelacije Gordane Tadić Ustavni sud BiH će odlučivati naknadno.