Predsjednik Sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić prima najveću plaću u Rudniku Kreka Tuzla. Štaviše, ovaj sindikalac znatno je plaćeniji i od generalnog direktora najvećeg rudnika u Federaciji BiH. Husićev kolega, Zuhdija Tokić, inače predsjednik Sindikata Rudnika Kreka, na trećem je mjestu rang liste najplaćenijih radnika u ovom rudniku koji zapošljava 2063 osobe i koji grca u dugovima.

Ako ste pomislili da je generalni direktor na drugom mjestu,  prevarili ste se. Plaća Huseina Trumića, vršioca dužnosti generalnog direktora Rudnika Kreka Tuzla, tek je na 56. mjestu rang liste. Deset mjesta iza, pod rednim brojem 66, nalazi se ime Nijaza Vukovića, tehničkog direktora “Kreke”. U “top sto” plaća Rudnika koji je na izdisaju je i ona koju prima Senad Sejdić, predsjednik Sindikata Rudika Mramor koji je sastavni dio Rudnika Kreka Tuzla.

Sve ovo su službeni podaci za mjesec avgust ove godine. Kompletnoj listi, koja je u posjedu Istrage, vratit ćemo se kasnije. Sada da vidimo šta konkretno radi i koliko svoj rad naplaćuje predsjednik Sindikata rudnika Federacije BiH  čija se plaća, pazite sada, na osnovu specijalnog sporazuma koji proizilazi iz granskog kolektivnog ugovora, isplaćuje iz sredstava Rudnika Kreka Tuzla, a ne iz “sindikalnog fonda”. Za gostovanje po televizijama i “aktivizam” (to je ono što je radio) Sinanu Husiću je za avgust ove godine obračunata neto plaća u iznosu od 2.727 maraka. Nakon što mu je odbijeno 227 KM poreza, na njegov je račun isplaćeno – 2.499,75 KM. I to je najveća plaća koja je isplaćena u Rudniku Kreka Tuzla. Unatoč tome što naplaćuje 2500 KM mjesečno od Rudnika koji kasni sa isporukom uglja prema Elektroprivredi BiH, Husić je 23. septembra ove godine zatražio povećanje plaća.

“Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je na redovnoj sjednici UO koja je održana 22. septembra 2021. godine analizirao materijalni položaj radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna, kao i uticaj povećanja cijena osnovnih životnih namirnica na materijalni položaj radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna. Nakon analize naprijed navedenog UO Vam na ovaj način prosljeđuje zahtjev za povećanje osnovice za obračun plaća za 5 posto u svim rudnicima uglja u sastavu Koncerna te zahtijeva da se povećanje osnovica za obračun plaća u rudnicima uglja u sastavu Koncerna primjenjuje od 1. novembra 2021. godine”, napisao je Sinan Husić u svom Zahtjevu dostavljenom čelnicima Vlade Federacije BiH i Elektroprivrede BiH.

Potpisnik ovog pisma, prema spisku koji je u posjedu Istrage, uposlenik je Rudnika Kreka koji prima najveću plaću. Treći u rangu je, rekosmo, Husićev kolega Zuhdija Tokić. Njegova avgustovska neto plaća je iznosila 2.365 KM, ali mu je, nakon odbitka poreza, isplaćeno 2.173 KM.

U istom mjesecu, generalnom direktoru Kreke, Huseinu Trumiću, na osnovu istog broja radnih sati obračunata neto plaća u iznosu od 1911 KM, a nakon odbijanja poreza mu je uplaćeno 1785 KM. Oko 70 KM manje na ruke je dobio tehnički direktor Nijaz Vuković. Plaća predsjednika Sindikata Mramora iznosila je 1.660 KM.