Dva bivša generalna direktora Rudnika Kreka Tuzla tužila su Rudnik Kreka Tuzla zbog toga što tokom njihovih direktorskih mandata Rudnik Kreka Tuzla nije uplaćivao doprinose na plaće direktorima i rudarima. Jednog od tih direktora, Envera Omazića, zastupa advokat Eldar Husejinović koji je, u periodu kada nisu uplaćivani doprinosi, bio izvršni direktor za pravne poslove Rudnika Kreka Tuzla.

Drugi bivši generalni direktor je Osman Bleković. I on je već dobio presudu. Hronološki to izgleda ovako.

Prvo je postao direktor Rudnika Kreka Tuzla. Onda kao direktor nije uplaćivao doprinose sebi i radnicima. Nakon toga je smijenjen pa je kao građanin Osman Bleković tužio Rudnik Kreka što mu tokom njegovog direktorskog mandata nisu uplaćivani doprinosi. Dobio je presudu i krenuo u naplatu 70 hiljada maraka. To izvršenje bilo je jedan od razloga zbog kojih su Rudniku Kreka blokirani računi. Slijede detalji.

Osman Bleković je bio direktor Površinskog kopa Šikulje, koji posluje u okviru Rudnika Kreka Tuzla. Zbog namiještanja poslova firmi Junuzović Kopex osuđen je na godinu i po zatvora – uslovno. To mu je, očito, bila preporuka za napredovanje u karijeri. U novembru 2015. godine postaje vršilac dužnosti generalnog direktora Rudnika Kreka. Mada kao vd. direktora nije uplaćivao doprinose na plaće zaposlenih rudara, Bleković u je 4. maja 2017. godine i zvanično imenovan za direktora Rudnika. Na toj je funkciji ostao sve do februara prošle godine kada je razriješen s funkcije. Nako toga Bleković podnosi tužbu protiv Rudnika Kreka Tuzla.

“Temeljem ugovora o radu od 4.4.2014. godine imenovan je (Bleković) za rukovodioca rudnika Šikulje. Nakon toga, dana 5.11. 2015. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora, a odlukom od 3.5.2017. godine imenovan je za direktora Društva”, navedeno je u Blekovićevoj tužbi kojom je tražio i isplatu razlike u plaćama i neuplaćene dorpinose za penzijskoosiguranje.

Presudom Općinskog suda u Tuzli, na koju se novo rukovodstvo Kreke nije žalio, naloženo je da se tužitelju Osmanu Blekoviću isplate 72 hiljade maraka.

“Obavezuje se tuženi Rudnik uklja “Kreka” Tuzla da Federalnom zavodu za PIO osiguranje u ime tužitelja Bleković Osmana, na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za periodu od 1.10. 2012. godine do 31.7.2017. godine uplati iznos od 72 hiljade KM”,  navedeno je u presudi Općinskog suda u Tuzli od 1. februara ove godine.

Nakon što se rukovodstvo Kreke nije žalilo, presuda je postala pravosnažna, a Bleković je odmah pokrenuo proces naplate potraživanja blokadom računa Rudnika Kreka Tuzla. Upravo je ta tužba bila jedan od razloga zbog kojih su blokirani računi. Ali nije jedina. Brojni bivši rukovodioci Rudnika Kreka Tuzla tužili su Rudnik zbog neisplaćenih doprinosa tokom njihovog mandata.

Prethodni članakKolumna Vildane Selimbegović: Hvala Jasmili i Vučiću
Naredni članakPrimali mito za presude: Zbog korupcije uhapšena dvojica sudija iz Orašja i Odžaka