Instruktor pucanja Avdo Miladin, inače brat Ibrahima Miladina, pratioca narko bossa Edina Gačanina Tita, imenovan je za vd. predsjednika Nadzornog odbora “Terapijske zajednice- Kampus Sarajevo”, Javne ustanove predviđene za smještaj i tretman ovisnika o psihoaktivnim supstancama.

“Vlada Kantona Sarajevo na 41. vanrednoj sjednici odrţanoj 13.06.2024. godine, donijela je Rješenje o imenovanju vršioca dužnosti predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Sarajevo. Avdo Miladin imenuje se za vršioca duţnosti predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo, na period do imenovanja predsjednika Nadzornog odbora putem oglasa za imenovanje predsjednika Nadzornog odbora, a najduže do tri (3) mjeseca”, navedeno je u odluci Vlade Kantona Sarajevo koju je potpisao premijer Nihad Uk.

Avdo Miladin je, rekosmo, instruktor pucanja. Angažiran u streljačkom klubu Point koji se dovodi u vezu sa narko kartelom Tito i Dino. Podsjetimo, pripadnici FUP-a su po nalogu Tužilaštva Kantona Sarajevo prošle godine, prilikom pretresa Općine Stari Grad pronašli 24 puške koje je bivši načelnik Ibrahim Hadžibajrić nabavio upravo za taj klub. Općina Stari Grad je, naime, izdvojila 80 hiljada KM za Udruženje Point, a oni sutim novcem kupili 25 poluautomatskih pušaka od kojih su 24 pronađene u nedavnom pretresu u zgradi Općine. Nabavljene puške, kako se moglo vidjeti na fotografijama nastalim tokom pretresa, uopće nisu korištene, iako je od trenutka nabavke do zapljene prošlo 15 mjeseci.

“Sporazumne strane saglasno potvrđuju da se Udruženje (Streljački klub Point) stavlja na raspolaganje Općini Stari Grad Sarajevo kao dobrovoljna jedinica Civilne zaštite Općine”, navedeno je u Sporazumu na kojem su potpisi tadašnjeg načelnika Ibrahima Hadžibajrića i predstavnika Kluba Almira Kovačevića.

Ibro Miladin sa Edinom Gačaninom Titom

Upravo u ovom klubu je, kao instruktor pucanja, angažovan Avdo Miladin. A da je i sam Edin Gačanin Tito, vođa narko kartela Tito i Dino, sa Avdinim bratom, Ibrahimom Miladinom dogovarao otvaranje “streljane”, dokazuju i prepiske i Sky aplikacije. Evo prepiske.

“2020-04-21 21:25:18  RUS7RR (Edin Gačanin Tito) “Dokle smo sa papirima brate Harrison?”

2020-04-21 21:25:19  3I5389 (Dženis Kadrić)  “Samo naprijed brate uz tebe smo”

2020-04-21 21:26:37  O84F3V   (Ibrahim Miladin)  “U ČETVRTAK REKLI DA DODZEM DA VIDIM JELI MI GOTOVO UVJERENJE ZA MENE PA ONDA DALJE SVE”

2020-04-21 21:26:57  O84F3V (Ibrahim Miladin) “A ja spremam sto mi je rečeno do tada”

2020-04-21 21:27:52 O84F3V  (Ibrahim Miladin) “Rodni List i diplomu fakulteta”

2020-04-21 21:28:16  RUS7RR (Edin Gačanin Tito) “Super brate”

2020-04-21 21:28:25       RUS7RR (Tito)  Pored toga ćemo ti otvoriti streljanu

2020-04-21 21:28:32       RUS7RR  (Tito) Da imamo pravo da dodjem da vježbamo brate

2020-04-21 21:28:35       RUS7RR (Tito)  Da imaš sve na papiru

2020-04-21 21:28:40       O84F3V  (Ibrahim Miladin) “Moram ljekarsko dok mi kažu gdje posto neradi Ambulanta zbog korone”

2020-04-21 21:28:59       RUS7RR (Tito)   Ok brate

2020-04-21 21:29:19       O84F3V  (Miladin)  MasAllah abd

2020-04-21 21:29:54       O84F3V   (Miladin)  DA BUDEMO U SVIM SEGMENTIMA TOP

2020-04-21 21:29:57       RUS7RR   (Tito) Inshallah

2020-04-21 21:30:00       RUS7RR   (Tito)  Da naravno !

2020-04-21 21:30:45       O84F3V    (Miladin)  DA MALO PRENESEM OVOGA ZNANJA NA PRAVU BRAĆU

2020-04-21 21:30:56       RUS7RR  (Tito)  Bravo brate

2020-04-21 21:32:52       O84F3V   (Miladin)   BIĆE MI ČAST I ZADOVOLJSTVO ZA TEBE BRATE I OVU LIJEPU EKIPU DA DOPRINESEM ISTA NAPREDKA ABD

2020-04-21 21:33:18       RUS7RR   (Tito)  Hvala brate

2020-04-21 21:33:27       RUS7RR    (Tito)   Čekao si i sada ćeš biti nagrađen

2020-04-21 21:33:56       O84F3V  (Miladin)  Hvala tebi brate moj zato”

Jasno je, dakle, da je Tito dao novac za osnivanje straljačkog kluba u kojem je angažiran Alija Miladin, instruktor pucanja koji je, prema objavi na svom Lined In profilu, školsku spremu stekao u Peruu.

Neumann Business School koju je Avdo Miladin naveo kao mjesto svog obrazovanja, registrirana je u Peruu.

“Privatni tehnološki institut za visoko obrazovanje, koji je započeo s radom 1992. godine, nakon što ga je ovlastilo Ministarstvo obrazovanja Perua preko R.M. 619-92-ED, specijaliziran za međunarodnu poslovnu administraciju i računovodstvo, ovlašten od peruanske države za dodjelu diploma u ime nacije i trenutno s jednim od najistaknutijih kampusa na jugu i s više od 1500 studenata”, navedeno je na službenom profilu škole koju je završio Avdo Miladin.

Upravo u Peruu Edin Gačanin Tito kontroliše veći dio proizvodnje kokaina. Tita je godinama čuvao Ibrahim Miladin, čijeg je brata Vlada Kantona Sarajevo imenovala za predsjednika Nadzornog odbora Javne ustanove Terapijska zajednica – Kampus Sarajevo.