Kada je nametao odredbe Krivičnog zakona BiH kojim je kriminalizirano negiranje genocida i drugih zločina, bivši visoki predstavnik Valentin Inzko je, skoro doslovno, prepisao odredbe Okvirne odluke Evropske unije. Naime, Vijeće EU je u novembru 2008. godine usvojilo dokument kojim se pokušava spriječiti širenje rasizma i ksenofobije.

Okvirna odluka predviđa približavanje zakona i propisa zemalja EU-a o kaznenim djelima koja uključuju određene manifestacije rasizma i ksenofobije. Određene ozbiljne manifestacije rasizma i ksenofobije moraju predstavljati kazneno djelo u svim zemljama EU-a i biti kažnjive učinkovitim, srazmjernim i odvraćajućim kaznama”, navedeno je u službenom aktu EU. 

Svaka država članica EU, navedeno je u samoj odluci, poduzet će potrebne mjere kako bi sankcionisali širenje ksenofobije, rasizma i drugih oblika mržnje. Evo šta piše u Okvirnoj odluci EU.

“a) Javno poticanje na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv skupine osoba ili pripadnika takve skupine definirane na temelju rase, boje kože, vjere, porijekla ili nacionalnog ili etničkog porijekla; (b) počinjenje djela iz točke (a) javnim širenjem ili distribucijom traktata, slika ili drugog materijala; (c) javno odobravanje, negiranje ili grubo banaliziranje zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina kako je definirano u člancima 6., 7. i 8. Statuta Međunarodnog kaznenog suda, usmjerenih protiv grupe osoba ili pripadnika takve grupe koju definiše upućivanje na rasu, boju kože, vjeru, porijeklo ili nacionalno ili etničko porijeklo kada se ponašanje provodi na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju protiv takve  grupe ili člana takve grupe; (d) javno odobravanje, poricanje ili grubo banaliziranje zločina definiranih člankom 6. Povelje Međunarodnog vojnog suda priložene Londonskom sporazumu od 8. kolovoza 1945., usmjerenih protiv grupe osoba ili člana takve grupe definisane prema rasi, boji kože, vjere, podrijetla ili nacionalnog ili etničkog porijekla kada se ponašanje provodi na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju protiv takve grupe ili člana takve grupe”, piše u Okvirnoj odluci Vijeća EU.

Okvirna odluka Vijeća EU

A evo šta piše u Odluci bivšeg visokog predstavnika Valentina Inzka, odnosno u odredbama Krivičnog zakona koje se odnose na negiranje presuđenih ratnih zločina

“Ko javno potiče na nasilje ili mržnju usmjerenu protiv skupine osoba ili pripadnika te skupine određene rase, boje kože, vjere, porijekla ili nacionalnog ili etničkog podrijekla, ako to ponašanje ne predstavlja kazneno djelo iz stav (1) ovog člana, kaznit će se kaznom zatvora od tri mjeseca do tri godine. (3) Ko javno odobrava, poriče, grubo banalizira ili pokušava opravdati zločin genocida, zločina protiv čovječnosti ili ratnog zločina utvrđenog pravomoćnom presudom prema Povelji Međunarodnog vojnog suda priloženoj Londonskom sporazumu od 8. kolovoza 1945. ili od strane Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju ili Međunarodnog kaznenog suda ili suda u Bosni i Hercegovini, usmjerena protiv skupine osoba ili pripadnika takve skupine definirane na temelju rase, boje kože, vjere, porijekla ili nacionalnosti ili etničko podrijetlo, kada se ponašanje provodi na način koji bi mogao potaknuti na nasilje ili mržnju prema takvoj skupini ili članu takve skupine, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”, navedeno je u odredbama Krivičnog zakona koje je nametnuo Valentin Inzko. 

Odredbe Krivičnog zakona koje je nametnuo OHR

Kako se može vidjeti, “Okvirna odluka” Vijeća EU i odluka OHR-a razlikuje se tek u tome što je Valentin Inzko “dodao” i presude ICTY-a i sudova u BiH. No, suština je doslovno prepisana. A upravo se presude ICTY-a i sudova u BiH odnose na ratne zločine počinjene u Bosni i Hercegovini. Ukoliko bi ovi presude sudova koje je Inzko ugradio u Krivični zakon bile izbačene, to bi značilo da bi bilo zabranjeno negirati sve zločine osim onih koji su počinjeni na teritoriji BiH.

Podsjećamo, aktualni visoki predstavnik Christian Schmidt uputio je pismo državnim parlamentarcima u kojem navodi da je spreman poništiti Inzkov zakon ukoliko Parlament usvoji svoj Zakon.

“Bit ću spreman da ukinem postojeći Zakon kada na snagu stupi novi zakon usklađen s evropskim i međunarodnim standarima koji je usvojila Parlamentarna skupština BiH”, naveo Schmidt u pismu koje je prvi objavio portal Raport.ba.

Schmidtovo pismo ubrzo je podržali Ambasada SAD-a, ali i šef Delegacije EU u BiH Johann Sattler. Inzkov zakon je, podsjećamo, u potpunosti usklađen sa Direktivom EU iz 2008. godine. Sudeći na osnovu javno izrečenih stavova zvaničnika iz Republike Srpske, u tom entitetu ne postoji spremnost da se usvoji zakon kojim će biti zabranjeno negiranje presuda ICTY-a i sudova u BiH.