Svi automobili koji u narednom periodu budu registrirani u Bosni i Hercegovini moći će biti locirani za potrebe “trećih lica”. To lociranje će obavljati privatna kompanija koja dobije tender za izradu stikera koji će biti obavezni prilikom registracije. A tenderska dokumentacija pokazuje da bi taj posao mogla dobiti firma Prointer koja je povezana sa porodicom Milorada Dodika.

“JISS prati tačke od interesa i lokaciju svake pojedinačne stiker naljepnice putem jedinstvenog identifikatora što omogućava lociranje svake pojedinačno izdate stiker naljepnice”, piše u prilogu 7. Pravilnika o registriranju vozila kojeg je donio aktualni ministar komunikacija i prometa BiH Vojin Mitrović.

Ovaj pravilnik stupa na snagu u četvrtak, 1. septembra ove godine i mediji su o njemu pisali glede dodatng utroška budžetskog novca. No, sigurnosni aspekt je u potpunosti zanemaren. Ukratko, bude li sve po propisima i dopkumentima koje je nametnuo ministar Mitrović, Prointer će, putem stikera moći pratiti sve građane Bosne i Hercegovine koji posjeduju automobil. Ovaj pravilnik omogućava i praćenje službenih vozila, odnosno svih registrovanih vozila u BiH.

“Za poslove nabavke, raspodjele i personalizacije stiker naljepnica Ministarstvo može ovlastiti stručnu instiruciju izabranu putem javnog konkursa na period ne duži od 10 godina”, navedeno je u Pravilniku koji je u tajnosti utvrdio ministar Mitrović.

Dakle, ukoliko Prointer bude izabran na tenderu koji se priprema za njega, ova firma će narednih deset godina moći kontrolisati kretanje svih vozila u BiH. No, da vidimo na koji način Mitrović planira putem stikera kontrolirati vozila.

“JISS mora biti projektovan poštujući principe nadogradivosti te da posjeduje odvojene komunikacijske servise kako bi se u budućnosti sigurno i jednostavno mogao koristiti za druge potrebe kao što je osiguranje vozila i/ili prijava saobraćajnih nezgoda u svrhu odštete osiguranja, kreiranja mrže RFID čitača u svrhu mjerenja saobraćaja i kontrole vozila ili naplate cestarine i slično”, navedeno je u Pravilniku.

Da pojasnimo, RFID (Radio-frequency identification) je  bežična i beskontaktna tehnologija koja koristi radio frekvenciju kako bi se razmjenjivale informacije između prijenosnih uređaja/memorija i host računala. Plan je, dakle, da se RFID čitači postave na putevima širom Bosne i Hercegovine koji bi učitavali stikere sa automobila. Ti čitači bi bičli povezani sa JISS-om i na osnovu toga bi se svako vozilo moglo locirati. U ovom trenutku JISS-om upravljaju tri kompanije, od kojih većinu posla nosi širokobriješka kompanija povezana sa HDZ-ovim kadrom Ivanom Ševom.

A sada nekoliko rečenica o finansijskim aspektima ovoga. Novinska agencija Patria prošle je sedmice objavila tekst u kojem je navela nekoliklo detalja.

Da bi javnost razumjela o čemu je riječ jednostavno rečeno poenta je da se dosadašnji stikeri, koje su izdavali MUP-ovi (koji su od ovoga dopunjavali svoje budžete 5 KM po stikeru), zamijene sa tzv. stikerima sa RFID etiketom sa čipom koji su povezani sa informacionim sistemom.

Ove bi poslove preuzela “stručna institucija” koja je propisana u Pravilniku. Stvarna cijena dosadašnjih stikera je cca 0,5 KM/kom, a prodajna cijena 5 KM/kom. Zarada koja je ogromna išla je MUP-ovima po cijeloj BiH. Cijena novih stikera je cca 1,0-1,5 KM/kom, a prodajna cijena stikera je definirana 9,0 KM/kom.  Prema novom Pravilniku sva zarada ide stručnoj instituciji.

U BiH ima stvarno registrovanih 1,15-1,2 miliona vozila, a kad se to pomnoži sa cijenom od 9,00 KM razmjera zarade je nevjerovatna, jer se stikeri mijenjaju svake godine.

Ali, iz Ministarstva za Patriju tvrde da novi Pravilnik ni na koji način neće poskupiti registraciju vozila, već će istu olakšati i učiniti bližom građanima, a ne nadležnim organima, te je uvezati sa tehničkim pregledima, homologacijom i sertifikovanjem vozila, kako bi svi podaci bili objedinjeni.

„Namjera Ministarstva je bila da se javno objave svi pristigli komentari kako bi se iz njih vidjelo da su zaposleni u MUP-u na poslovima registracije preopterećeni naplatom tuđih računa, gdje je svrha registracije vozila bila podređena upravo takvim elementima. Nadamo se da će novi koncept podržati građani, koji i jesu u fokusu ovog novog pravilnika“, navode iz Ministarstva.
Dodaju da je Vijeće ministara BiH još 2012. godine dao saglasnost za implementaciju RFID tehnologije u stanicama za tehničke preglede i registraciju vozila pa razmatrao ovo pitanje ponovo 2014. godine.

„Sada će to ovim pravilnikom provedeno. Važno je naglasiti da, u ovom trenutku, ne postoji nikakva promjena u pogledu registracije vozila. Da bi bilo koja promjena zaživjela, neophodno je uspostaviti funkcionisanje novog sistema stiker naljepnice.

Potrebno je najmanje godinu dana za uspostavljanje sistema  i vidjećemo kako će se stvari odvijati u narednom periodu. Ono što je sigurno, jeste da će građani imati koristi ukoliko ovaj koncept funkcionalno zaživi“, tvrde iz Ministarstva.