Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je prvostepenu presudu u predmetu “Respiratori”, saznaje Istraga.ba iz više izvora. To znači da su bivši premijer FBiH Fadil Novalić, bivši direktor Federalne uprave Civilne zaštite Fahrudin Solak i osnivač kompanije “Srebrna malina” pravosnažno osuđeni na zatvorske kazne.

Podsjetimo, u maju prošle godine prvostepeno sudsko vijeće osudilo je Novalića na četiri godine zatvora, Fikreta Hodžića na pet i Fahrudina Solaka na šest godina zatvora.  Ove kazne su, kako saznaje Istraga.ba, u cjelosti potvrđene.

Svi oni su proglađeni krivim zbog nezakonitog postupanja prilikom nabavke respiratora tokom pandemije koronavirusa.

U presudi je navedeno da su optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić oglašeni su krivim, a pravna osoba „F.H. Srebrena malina” d.o.o. Sućeska, Srebrenica, zastupana po odgovornom licu trećeoptuženom Fikretu Hodžiću, oglašena odgovornom da su radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke presude počinili produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH (KZFBiH), a optuženi Fahrudin Solak i krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. istog Zakona.

Sud je optuženima za navedena krivična djela izrekao sljedeće kazne:

  • Fadilu Novaliću kaznu zatvora u trajanju od četiri (4) godine. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme tokom kojeg je bio lišen slobode od 29.5.2020. do 31.5.2020. godine;
  • Fahrudinu Solaku za počinjeno produženo krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. KZFBiH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina, a za krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. KZFBiH, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i šest (6) mjeseci, nakon čega je optuženom Fahrudinu Solaku izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest (6) godina. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme tokom kojeg je bio lišen slobode od 28.5.2020. do 31.5.2020. godine;
  • Fikretu Hodžiću kaznu zatvora u trajanju od pet (5) godina. Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme tokom kojeg je bio lišen slobode od 28.5.2020. do 31.5.2020. godine;
  • Pravnom licu „F.H. Srebrena malina” o.o. Sućeska, Srebrenica novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM.

Od optuženog Fikreta Hodžića i pravnog lica “F.H. Srebrena malina“ d.o.o., Sućeska, Srebrenica se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od  694.747,78 KM, od kojeg iznosa je dio u iznosu od 87.000,00 KM  privremeno oduzet po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Sud je optuženom Fadilu Novaliću i Fikretu Hodžiću izrekao mjeru sigurnosti oduzimanja predmeta upotrijebljenih za izvršenje krivičnog djela kao u izreci presude.

Bivša HDZ-ova ministrica finansija u Vladi FBIH Jelka Miličević pravosnažno je oslobođena svih optužbi.

Tokom izrucanja prvostepene presude, član sudskog vijeća sudija Branko Perić je izuzeo mišljenje, tvrdeći da optuženi nisu krivi. Nakon toga protiv njega je pokrenut disciplinski postupak koji je obustavljen zbog toga što je sudija Perić penzionisan.

Nakon što je okončao premijerski mandat, Fadil Novalić je ostao u klupama Predstavničkog doma FBiH gdje je izabran na izborima 2022. godine. Na Kongresu SDA izabran je za potpredsjednika te stranke. Sada, nakon što je mu je izrečena pravosnažna zatvorska kazna Novalić će ostati bez mandata u Parlamentu FBiH.