Poznato je, BiH se prirodnim gasom snabdijeva samo iz jednog pravca i taj pravac podrazumijeva tačku Zvornik na kojoj prirodni gas prolazi mjerne urađaje. Tačka Zvornik je tačka mjerenja prirodnog gasa i godinama je bila tačka primopredaje prirodnog gasa između BiH i Srbije, ali je potpisanim Sporazumom o radnom režimu između Gas Prometa Pale i Srbijagasa ova primopredajna tačka zamjenjena sa tačkom sredina rijeke Drine (tačka Šepak) gdje ne postoje mjerni uređaji.

Jedini pravac snabdjevanja podrazumijeva pravac Ukrajina-Mađarska-Srbija-BiH i novim pravcem (Turski tok) ova ruta, želja Srbije, bi trebala biti promjenjena pravcem Turska-Bugarska-Srbija-BiH. Ovo praktično znači da tačka Zvornik i gore opisana situacija se neće promjeniti, a ono što se dešava na ovoj tački i kako izgledaju direktive Evrope na bosanski način u nastavku teksta.

U jesen 2019. godine Gas Promet Pale podnio je Regulatornoj komisiji za energetiku RS (RERS – sjedište u Trebinju) zahtjev za certifikaciju operatora transportnog sistema na dionici od sredine rijeke Drine do PPS Zvornik. Od tada traje patnja i regulatora i Energetske zajednice da certifikuju ovog „operatera“, ali na način nepoznat u Evropi. Ovdje je bitno istaći da je zahtjev podnesen za certifikaciju na čitavom transportnom sistemu u RS koji otprilke (ova formulacija stoji u Mišljenju EZ) iznosi 64 km. RERS je 28.04.2020. godine izdao preliminarnu odluku o certifikaciji Gas Prometa Pale i takvu odluku je dostavio Energetskoj zajednici na razmatranje, a 18.09.2020. godine Energetska zajednica sa sjedištem u Beču je objavila svoje Mišljenje sa sljedećim zaključcima:

“U odnosu na prethodno rečeno, Sekretarijat podržava certifikaciju Gas Prometa, uz sljedeće uslove koji treba da se odražavaju u krajnjoj odluci RERS-a:

-izričito istaći da certificiranje Gas Prometa pokriva samo rad transportnog sistema na dionicama cjevovoda Šepak-Karakaj i Karakaj-Zvornik

-procijeniti sposobnost Gas Prometa da izvršava zadatke ZTS-a kako je opisano u članu 13. Direktive o plinu i provjeriti ima li Gas Promet ljudske, tehničke i financijske resurse potrebne za obavljanje takvih zadataka, a posebno da li i kako zaposlenici izvršavaju zadatke iz članka 13. Direktive o plinu, da li je i koja kompanija koja pruža bilo kakve usluge angažirana izvana, da li u slučaju vanjskog angažmana Gas Promet stvarno prati, kontrolira i daje upute kompaniji koja pruža usluge i da li kompanija koja pruža usluge udovoljava zahtjevima za razdvajanje

-zahtijevati da se vanjski angažman za kontrolu pritiska plina prema drugom OTS-u koji zahtijeva certificiranje i / ili je certificiran kao vlasnički razdvojen bude zasnovan na komercijalnom ugovoru (ugovor o pružanju usluga) za odgovarajuću naknadu i daje pravo Gas Prometu za odgovarajuću kontrolu, donošenje odluka i prava nadoknade i utvrditi da Gas Promet ima dovoljno resursa za nadgledanje, kontrolu i davanje uputa operateru kompresorske stanice. 

-procijeniti da li Republika Srpska i / ili Srbijagas vrše kontrolu nad Gas Prometom u skladu s kriterijima koje je postavilo Sekretarijat;

-procijeniti da li postoje garancije kako bi se osigurala strukturalna odvojenost unutar Vlade i da se izbjegne da dođe do poravnanja pozicija između tri Fonda u vlasništvu Republike Srpske, kao i menadžmentom GAS-RES-om, i, u nedostatku dovoljnih garancija, tražiti odgovarajuće mjere

– traži zamjenu gospodina Đukića u Upravnom odboru Gas Prometa”.

Kao što se može vidjeti iz zaključaka Energetska zajednica izričito traži da Gas Promet bude certifikovan za dionice cjevovoda Šepak-Karakaj i Karakaj-Zvornik što u prevodu znači:

  • dionica Šepak – Karakaj dužine 19,7 km i
  • dionica Karakaj – Zvornik dužine 4,5 km

Ovdje ćemo se vratiti na tačku Šepak i naglasiti da na ovoj tački ne postoje mjerni uređaji već takvi uređaji postoje jedino na PPS Zvornik. Ujedno, na izlazu iz sistema Srbijagasa, sada Transportgasa Srbija, takođe ne postoje mjerni uređaji tako da se i ovo mjerenje obavlja na PPS Zvornik. Napominjemo da su susjedna dva operatora Gas Promet Pale i Srbijagas promovirali tačku primopredaje gasa na sredini rijeke Drine i koliko je poznato taj Sporazum o radnom režimu potpisali su 05.10.2020. godine.

Dionica na kojoj je certifikovan Gas Promet Pale, u funkciji operatora transportnog sistema, je najkraća certifikovana transportna dionica u Evropi (koliko je autoru ovog teksta poznato) i gdje bi Gas Promet Pale trebao da ispunjava obaveze iz III energetskog paketa što je bitno za nastavak priče i priče o prvoj dionici od 19,7 km koja je druga najkraća transportna dionica u Evropi na kojoj je certifikovan operater transportnog sisrema. Treća dionica transportnog sistema od Karakaja do Kladnja nije bila predmet razmatranja Energetske zajednice jer Gas Promet Pale nije vlasnik te dionice već ista vlasnički pripada Sarajevo-gasu Istočno Sarajevo tako da ostaje ovih 40 km za neku buduću certifikaciju. Ali ovdje nije kraj priče o dionicama jer postoji i četvrta dionica transportnog sistema u RS i to dionica  Šepak-Bijeljina dužine 20 km i gdje je vlasnik te dionice Srbijagas koji je, ujedno, i dioničar u Gas Prometu u visini od 39,14%.

Da pojasnim, Srbijagas je dioničar u Gas Prometu sa 39,14% i ima svog člana u Upravnom odboru, a dioničar je i u Bijeljina-gasu sa 80% dionica, ali je i vlasnički preuzeo izgrađeni transportni sistem od Šepka do Bijeljine. Prevedeno, Srbijagas kontroliše jedini ulaz prirodnog gasa u BiH i to dionica prije glavnog mjernog mjesta u PPS Zvornik.

Zadnji zaključak Energetske zajednice je bio da se traži zamjena gospodina Đukića u Upravnom odboru Gas Prometa Pale (traži se udaljavanje predstavnika Srbijagasa iz UO Gas Prometa) i RERS je to elegenatno ignorisao na način:

“Utvrđuje se da gospodin Mlan Đukić nema ovlašćenje da koristi glasačko pravo u Upravnom odboru Akcionarskog društva za transport i upravljanje transportnim sistemom prirodnog gasa Gas Promet Pale”, navedeli su iz Gas Prometa.

Ovo znači, neće se udaljiti iz UO Gas Prometa već nema pravo glasa, ali treba li biti prorok koji će znati da li će drugi članovi UO koji sjede sa g. Đukićem glasati protiv interesa Srbijagasa i budnog oka velikog brata iz Srbije.

Sve ovo gleda Energetska zajednica iz Beča i ovo je bitno za nastavak priče.

Poseban segment u datim zaključcima Energetske zajednice predstavlja dio koji se odnosi na to da li je Gas promet Pale sposoban da sprovodi zadatke operatora transportnog sistema kako je opisano u  članu 13. Direktive o gasu, te da li obavlja zadatke na koje upućuje isti član direktive.

U član 13. Direktive o gasu se posebno izdvaja dio:

„2. Svaki operator transportnog sustava gradi dostatni prekogranični kapacitet radi integracije europske transportne infrastrukture, prihvaćajući sve gospodarski razumne i tehnički izvedive zahtjeve za kapacitetom i vodeći računa o sigurnosti opskrbe plinom.

3. Pravila koja operatori transportnih sustava usvoje za uravnoteživanje transportnog sustava plina, uključujući pravila terećenja korisnika sustava za energetsku neravnotežu u njihovim mrežama, objektivna su, transparentna i nediskriminirajuća. Uvjeti, uključujući pravila i tarife, za pružanje takvih usluga od strane operatora transportnih sustava utvrđuju se prema metodologiji koja je u skladu s člankom 41. stavkom 6. na nediskriminirajući način koji odražava troškove te se objavljuju.“

Sve ovo, pored još mnogo toga, na dionicama od 19,7 km i 4,5 km uz izgrađeni transportni odvojak prema Bijeljini dužine 20 km!

Kada pogledamo geografsku kartu BiH vidimo da je Šepak na granici sa Srbijom i sada preko certifikata RERS-a Gas Promet Pale u realizaciji člana 13. Direktive o gasu treba da brine ili gradi dostatne prekogranične kapacitete ili brine o sigurnosti opskrbe plinom čitave BiH, a Srbijagas izgradi odvojak za Bijeljinu i za čiju potrošnju treba umanjiti kapacitete ostalim korisnicima sistema.

Dalje, Gas Promet Pale bi trebao, a prema nacrtu dozvole RERS-a objavljene 27.01.2021. godine, da balansira na sistemu i upravlja zagušenjima i nudi slobodne kapacitete na jednakoj osnovi za sve potencijalne korisnike. U ovom zahtjevu RERS-a Gas Promet Pale bi trebao poštovati svoja Pravila rada transportnog sistema i dati zahtjev Energetske zajednice kao i Zakon o gasu RS.

Nema dileme da li će Gas Promet Pale poštovati svoja Pravila rada transportnog sistema jer u njima nema poglavlja o balansiranju na sistemu i upravljanja zagušenjima jer to na svom sistemu i ne može raditi. Ovo je priča o certifikatu na bosanski način, ali nije kraj priče

(Postupak raspodjele kapaciteta)

OTS vrši raspodjelu kapaciteta na svakom Ulazu/Izlazu na sljedeći način:

– kada je suma zahtjevanih kapaciteta za Ulaz/Izlaz za određeni vremenski period manja ili jednaka kapacitetu za raspodjelu, OTS će usvojiti sve Zahtjeve i svakom podnosiocu Zahtjeva raspodjeliti zahtjevani kapacitet;

– kada je suma zahtjevanih kapaciteta za Ulaz/Izlaz za određeni vremenski period veća od kapaciteta za raspodjelu, OTS raspodjeljuje svakom podnosiocu Zahtjeva kapacitet proporcionalno kapacitetu koji je zahtjevao.

Ovaj segment raspodjele kapaciteta se vrši na sljedeći način, Gas promet Pale “odokativno” odredi šta će biti transportovano za RS, a šta će ići prema Kladnju/FBiH. Konkretno, ne nude se kapaciteti na ulazu Šepak svim korisnicima već se taj kapacitet raspoređuje za RS i FBiH, a on je kroz godine bio varijabilan odnosno “odokativan”. Znači, ako zatreba kapaciteta za Aluminu, Zvornik ili Bijeljinu automatski će se kapaciteti smanjiti za Kladanj/FBiH tj. FBiH može samo zakupiti raspoređeno za Kladanj. Da sada citiram direktive i kako se dijele kapaciteti na ulazima nema potrebe jer nema dileme da se na ovaj opisani način ne dijele, a to što te iste direktive ili Zakon o gasu RS propisuju, to nikog ne interesuje.

Kada se pročita ovaj tekst, a koji je nastao na bazi dokumenata i praćenja čitavog procesa od autora ovog teksta, može se zaključiti da u BiH može sve pa i da sutra budu 4 operatora sistema na gasovodnom sistemu dužine 84 km, otprilike kako napisa EZ. Četiri dionice i če tirinajkaraća transportna puta Evrope, ali sve da bi se „ispunila“ III Direktiva za gas. To što je to jedini pravac snabdjevanja i što ga u potpunosti kontroliše Srbija i to što Srbija gradi odvojke sa jedinog transportnog puta i to što Gas Promet Pale ne može ništa ispuniti iz III Direktive i to što se certifikuju 4, a može biti i 5 dionica (pravac Rača-Bijeljina-Banja Luka) i to što Gas Promet treba da brine o prekograničnim kapacitetima, to nema nikakve veze jer bitno je da se ima „papir“ od Energetske zajednice iz Beča i da se realizuje III energetski paket na bosanski način uz međunarodno učešće.