Umjesto pripadnika državnih policijskih agencija, pripadnik MUP-a Republike Srpske Aleksandar Stjepanović bit će predstavnik Bosne i Hercegovine u EUROPOL-u. Umjesto u Direktciji za koordinaciju policijskih tijela BIH, kontakt tačka EUROPOL-a bit će u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Nakon deset godina BiH će napokon riješiti problem kontakt tačke s EUROPOL-om, pohvalio se ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić. Kontakt tačka bit će u Ministarstvu sigurnosti BiH.

Nešić je čak rekao da je BiH jedina zemlja u Evropi koja nije imala potpunu saradnju s EUROPOL-om te da će na ovaj način BiH napraviti iskorak prema EU.

To, naravno nije tačno (komunikacija i saradnja sa nadležnim tijelima u BiH i Ureda Evropske policije odvija se bez problema u smislu postupanja i dostavljanja informacija preko DKPT-a zemljama članicama uz izuzetak MUP-a Republike srpske).

Imajući u vidu nadležnosti Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH koje su propisane zakonima, uz uvažavanje međunarodnih standarda, stav Direkcije je bio da nacionalna kontakt tačka za saradnju sa EUROPOL-om treba i mora ostati, kako organizacijski, tako i lokacijski, u Sektoru za međunarodnu operativnu policijsku saradnju DKPT-a gdje su smješteni i drugi kanali za razmjenu informacija (INTERPOL, SELEC).

No, odmah se tražio taj kompromis, jer iz Rs-a ne pristaju ni po koju cijenu da kontakt tačka ostane u DKPT-u!?

Podsjećamo, Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova FBiH, ranije je povukao svoj potpis sa Sporazuma o uspostavi Zajedničke kontakt tačke za BiH kao Nacionalne tačke kontakta za BiH koja će djelovati kao centralna tačka između EUROPOL-a i ostalih nadležnih organa BiH.

Sporazum iz maja 2018. godine nije nikada potpisan od strane svih nadležnih organa za provođenje Sporazuma i operativnoj i strateškoj saradnji između BiH i Ureda Evropske policije, te samim tim nikada i nije stupio na snagu, čime nisu ispunjeni uvjeti za njegovu provedbu.

Također Sporazumom je predviđeno da ministar sigurnosti BiH u roku od 90 dana od dana zaključivanja ovog Sporazuma podnese Instrukciju prethodno usaglašenu sa nadležnim organima.

„Instrukcijom nije vidljivo kakav je pravni status ‘zajedničke kontakt tačke’, kome je odgovorna, da li ona ima pravni subjektivitet, odnosno da li se radi o samostalnom pravnom entitetu koji će biti uspostavljen ili on djeluje u okviru drugog pravnog subjekta“, navedeno je tada u dopisu u koji je Patria imala uvid.

Kako smo ranije upozoravali ovim činom doći će do razdvajanja kanala za međunarodnu saradnju s INTERPOL-om i EUROPOL-om. Takvo rješenje je u suprotnosti sa Smjernicama za jedinstvenu kontakt tačku (SPOC) za međunarodnu razmjenu informacija koje su dio EU Aquisa i obaveza BiH u pridruživanju EU.

Prema smjernicama EU svi kanali za međunarodnu razmjenu informacija (INTERPOL, EUROPOL, SELEC, policijski oficir za vezu) moraju biti smješteni na jednom mjestu.

(NAP)

Prethodni članakPrvi krug pakla: Crna Gora pred vratima srpskog sveta
Naredni članakMaterijal skinut sa dnevnog reda: Vijeće ministara BiH za sada odustaje od nabavke američkih helikoptera i okreće se remontu ruskih!