SAD su uvele sankcije predsjedniku Federacije BiH Marinku Čavari i ministru zdravlja u Vladi Republike Srpske Alenu Šeraniću.

“Marinko Čavara, predsjednik FBiH, odgovoran je za imenovanje sudaca u Ustavni sud FBiH. Čavara od 2019. odbija imenovati suce s kandidatskih lista koje je Visoko sudskko i tužiteljsko vijeće dostavilo za popunjavanje upražnjenih mjesta u Sudu. Odbijanjem da nastavi s ovim nominacijama, Čavara je blokirao funkciju sudskog vijeća za vitalni nacionalni interes (VNI), tijela određenog broja i sastava sudaca Ustavnog suda FBiH koje je amandmanima na Ustav FBiH 2002. godine stvorio Visoki predstavnik za BiH. Vijeće za vitalni nacionalni interes namijenjeno je rješavanju ključnih pitanja koja su pokrenuli delgati u Domu naroda FBiH. Ima ključnu ulogu u ustavnom djelovanju FBiH, a njeno postojanje je neophodno za ispunjavanje demokratskih funkcija FBiH. Svojim nedjelovanjem, Čavara je držao kao taoca funkciju vijeća VNI-a za promicanje svojih i političkih interesa svoje stranke. Čavara je dodatno označen kao odgovoran ili suučesnik, ili zbog toga što je izravno ili neizravno sudjelovao u akcijama ili politikama koje potkopavaju demokratske procese ili institucije na zapadnom Balkanu”, saopćeno je iz State Deparmenta.

“Alen Šeranić je podržao secesionističke napore RS-a za vođenje provedbe Zakona o lijekovima i lijekovima RS-a, koji je njegovo ministarstvo dostavilo Narodnoj skupštini RS-a na razmatranje. Ovaj zakon, koji tek treba da stupi na snagu, uspostavio bi novu agenciju za lijekove isključivo u RS-u i time narušio nadležnost Agencije za lijekove i medicinska sredstva na državnoj razini. Šeranić je javno priznao da ovaj zakon odražava funkcije državne agencije za lijekove, osim što agencija koju stvara prenosi ovlasti s državne agencije na regulatorno tijelo za lijekove i medicinske proizvode u RS. Budući da institucija na državnoj razini postoji i služi RS i FBiH, uspostava ove nove agencije na entitetskoj razini ometa ili prijeti provedbu Daytonskog mirovnog sporazuma. Šeranić je dodatno označen kao odgovoran ili suučesnik, ili zbog toga što je izravno ili neizravno sudjelovao u akcijama ili politikama koje potkopavaju demokratske procese ili institucije na zapadnom Balkanu”, saopćile su američke vlasti