Najmanje troje kandidata za sudiju Ustavnog suda FBiH obavijestilo je predsjednika Federacije BiH Marinku Čavaru da se neće pojaviti “na razgovoru” koje je ovaj HDZ-ov funkcioner namjeravao održati prije nego što svojim potpredsjednicima dostavi prijedloge za izbor sudija Ustavnog suda FBiH.

Advokatica Nina Kisić, državna sutkinja Sena Uzunović, te direktor Zavoda za javnu upravu FBIH Enver Išerić, poslali su pismenu obavijest Marinku Čavari u kojem su naveli da se neće pojaviti u terminu koji im je zakazao predsjednik Federacije BiH. Osim njih, na razgovoru sa Čavarom se, vjerovatno, neće pojaviti ni sekretar Doma naroda FBiH Izmir Hadžiavdić, kao ni sudija Branimir Orašanin.

“Ovim putem Vas obavještavam da neću pristupiti na taj razgovor, imajući u vidu da se isti odvija u suprotnosti sa odredbama člana 7.a(I) Ustava FBiH. Osim toga, ovaj postupak je suprotan i odredbi člana 24. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Bez obzira na sve potencijalne spekulacije o političkoj pozadini, personalnog izbora kandidata za sudije Ustavnog suda FBiH, smatram da je neprihvatljivo da neko ko pretendira da bude sudija Ustavnog suda FBiH učestvuje, zarad svog imenovanja, u proceduri koje je suprotna Ustavu FBiH, te da na taj način, već u postupku imenovanja, prekrši pravni akt koji navodno želi da štiti”, napisala je advokatica Nina Kisić u dopisu predsjedniku Federacije BiH.

Sličan stav je iznio i kandidat Enver Išerić. On je u pismu koje je u nedjelju objavila Novinska agencija Patria naveo da Čavara na ovaj način krši Ustav FBiH.

“Kao kandidat za sudiju Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine obaviješten  sam iz vašeg ureda, a putem telefona, da namjeravate obaviti intervjue sa kandidatima za tu poziciju. Bilo bi korektno i ispravno gospodine predsjedniče, ako ste već namjeravali obaviti te intervjue, da kandidatima uputite pozive u pisanoj formi i navedete pravni osnov koji vam omogućava ili po kojem ste obavezni obaviti intervju sa kandidatima, a prije donošenja odluke o imenovanju. Takvog pravnog osnova gospodine predsjedniče nema niti u jednom pravnom aktu i ne možete sami sebi propisivati obaveze, ovlaštenja i odgovornosti. Izvolite gospodine predsjedniče imenujte kandidate sa liste koja vam je dostavljena od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine i na osnovu mišljenja Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine“, napisao je Išerić.

Državna sutkinja Sena Uzunović koja je prošla testiranje VSTV-a također je poslala obavijest predsjedniku Federacije BiH da se neće odazvati njegovom pozivu.

Za razliku od troje navedenih, kandidat Mustafa Bisić se, prema informacijama Istrage, namjerava odazvati Čavarinom pozivu, vjerujući da će upravo on biti jedan od bošnjačkih kandidata koji će se naći na Čavarinoj listi.

U Ustavnom sudu FBiH su četiri upražnjena mjesta. Od devet potrebnih sudija u Sudu ima njih pet. Da bi odlučivali o vitalnom nacionalnom interesu, potrebno je šest sudija, i to najmanje po dvoje iz reda konstitutivnih naroda. U Ustavu Federacije BiH piše da se Ustavni sud sastoji se od devet sudija, od kojih su najmanje po dva iz reda sva tri konstitutivna naroda i jedan iz reda Ostalih.Trenutno u Ustavnom sudu FBiH sjede Vesna Budimir (Hrvatica), Aleksandra Martinović (Ostali), Edin Muminović (Bošnjak), Kata Senjak (Hrvatica), Mirjana Čučković (Srpkinja). Dakle, kvote sudija iz reda hrvatskog naroda i ostalih su popunjene, dok Bošnjacima i Srbima nedostaje po najmanje jedan sudija. Marinko Čavara namjerava, nakon intervjua, izabrati četiri kandidata i dostaviti ih svojim potpredsjednicima na saglasnost. Na listi bi se trebao naći jedan sudija iz reda hrvatskog naroda, jedan iz reda srpskog, jedan iz reda bošnjačkog i jedan iz reda ostalih. Prođe li njegov prijedlog, Hrvati bi u Ustavnom sudu FBiH imali troje sudija, dok bi Srbi, Bošnjaci i ostali imali po dva. Predsjednik Federacije planira da iz reda hrvatskog naroda kandidira Mirka Miličevića, iz reda bošnjačkog naroda, vjerovatno, Mustafu Bisića, iz reda srpskog naroda Ljubomira Ožegovića, te iz reda Ostalih Dubravka Čamparu. To je u direktnoj suprotnosti sa ranijim prijedlozima. Čavara “oduzima” Bošnjacima jedno mjesto (vjerovatno Izmiru Hadžiavdiću), te ga dodjeljuje Dubravku Čampari (kandidatu NiP-a). Nadalje, Dunovićev prijedlog da iz reda srpskog naroda bude Branimir Orašanin Čavara će promijeniti, te će kandidovati dugogodišnjeg sekretara Ustavnog suda RS Ljubomira Ožegovića. A evo zbog čega ovo radi.

“Procedure za zakone koji se odnose na vitalni nacionalni interes, ukoliko je odlučeno 2/3 većinom jednog od klubova konstitutivnih naroda u Domu naroda

1. U slučaju da 2/3 jednog od klubova konstitutivnih naroda u Domu naroda odluči da se zakon, drugi propis ili akt odnosi na vitalni interes, zakon će razmatrati Dom naroda.

2. Ukoliko većina svakog kluba zastupljenog u Domu naroda glasa za taj zakon, drugi propis ili akt, isti se smatra usvojenim.

3. Ukoliko se Dom naroda usaglasi o amandmanima, zakon, propis ili akt se ponovo dostavlja na odobrenje Zastupničkom domu.

4. Ukoliko Zajednička komisija iz Amandmana XXXIX ne postigne saglasnost, pitanje se proslijeđuje Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine da donese konačnu odluku da li se predmetni zakon odnosi na vitalni interes jednog od konstitutivnih naroda.

5. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa pri Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje o prihvatljivosti takvih slučajeva 2/3 većinom u roku od jedne sedmice, a u roku od mjesec dana odlučuje o meritumu slučajeva koji se smatraju prihvatljivim.

6. U slučaju da proceduru prema ovom amandmanu pokrene 2/3 većina jednog od klubova, potreban je glas najmanje dvojice sudija da bi Sud odlučio da se radi o vitalnom interesu.

7. Ukoliko Sud donese pozitivnu odluku o vitalnom interesu, taj zakon se smatra neusvojenim, te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagač ne može ponovo dostaviti isti tekst zakona propisa ili akta.

8. U slučaju da sud odluči da se predmetni zakon ne odnosi na vitalni interes, smatra se da je zakon usvojen/biće usvojen prostom većinom”, piše u Ustavu FBiH.

Sada obratite pažnju na tačku šest. Da bi Ustavni sud FBiH nešto proglasio vitalnim nacionalnim interesom, potrebni su glasovi najmanje dvoje sudaca u Vijeću za vitalni nacionalni interes. Ukoliko bi prošao Čavarin prijedlog HDZ BiH (Mirko Miličević) i SNSD (Ljubomir Ožegović) bi svaku odluku u federalnog parlamenta mogli proglasiti štetnim za vitalni nacionalni interes, jer će Ožegović, izvjesno je po automatizmu postati član Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa FBiH. Ovim bi Milorad Dodik i Dragan Čović preuzeli apsolutnu kontrolu i nad Federacijom BiH.

Prethodni članakKolumna Vildane Selimbegović: Praznik rada i(li) Sarajeva
Naredni članakUred za vanjske poslove potvrdio: Velika Britanija podržava Schmidtovu namjeru da mijenja Ustav FBiH i Izborni zakon