Ratišta se mijenjaju, ali princip ne. Sada Ukrajina, nedavno Sirija, prije tri decenije Bosna i Hercegovina. Ruski zvaničnici su svaki put za svoje zločine i zločine svojih saveznika optuživali “NATO propagandu”. Tvrdili su da su priče izmišljene, leševi podmetnuti ili da su žrtve ubijale same sebe.

Andrej Demurenko je ruski oficir koji je 1995. godine bio pripadnik mirovnih snaga UN-a (UNPROFOR) u Bosni i Hercegovini. Bio 28. avgust 1995. godine kada je granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske oko Sarajeva na pijaci Markale ubila 43 civila. Ranjene su 84 osobe. Sve ekspertize su pokazale da je granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske. No, pukovnik ruske vojske u UNPROFOR-u odlučio je iznijeti svoju ekspertizu, negirajući da Vojska RS ima bilo šta sa ovim zločinom.

“Ne možemo se složiti sa tim da slijedimo bilo koju snažnu grupaciju i da nemamo mogućnosti da objasnimo sopstveni drugačiji stav. Mi ga imamo. Drugačiji stav. Još jednom, ja sam građanin svoje zemlje. Moram reći: zaustavimo ih, prestanimo sa dvoličnošću i lažima o srpskoj agresiji na ovom području. I naročito, naročito to naglašavam. Ne govorim o bosanskom području, to nije moj posao. Ne želim nikoga ili bilo koga da optužujem. Ovo je problem za kriminalističke istražitelje, ne za nas. Ali za nas je neophodno, ponavljam i molim: da se sve apsolutno tačno istraži, uz potpunu argumentaciju ili da se zaustavi, i da se zaustave sve frakcije, mislim na UN, NATO, i tako dalje, protiv ove zemlje”, kazao je pukovnik Demurenko nakon što je objelodanjeno da je granata koja je na Markalama ubila 43 civila ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske.

Ovaj snimak nastao je svega nekoliko dana nakon što je UN sačinio izvještaj o zločinu na Markalama. Prema tom izvještaju, minobacačka granatu ispalili pripadnici Vojske RS. Međutim, Demurenko je odlučio iznijeti svoj stav, kao, kako je kazao, građanin Rusije. Na snimku govori kako je posjetio mjesto odakle je, prema izvještaju, ispaljena granata koja je ubila 43 civila.

“Bio sam tamo danas i apsolutno nema nikakve mogućnosti da se sa ovog područja izvrši ispaljenje ili da se postavi baterija ili vod ili čak samo jedan minobacač. Jer to je samo stijena, padina i šuma. I nema mogućnosti da se sa ovog položaja izvrši ispaljenje. To mogu da potvrdim. Imaću danas fotografije za svako od ovih mesta. Mogu vam pokazati i mapu sa tačnim podacima, za ovaj pravac i za drugi alternativni pravac. Mislim da je najveći problem za zvaničnu grupu istražitelja bilo sljedeće: oni su ispitivali samo uglove i pravce i pritom su automatski mislili na srpsku takozvanu agresiju na civilno stanovništvo Sarajeva”, kazao ruski pukovnik na snimku koje je kasnije postao dokazni materijal odbrane haških optuženika Radovana Karadžića, Ratka Mladića, Stanislava Galića i Dragomira Miloševića koji su, na kraju, pravosnažno osuđeni i za terorisanje i granatiranje stanovnika opkoljenog Sarajeva.

U oktobru 2012. godine Andrej Demurenko je lično svjedočio pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Radovana Karadžića. Tužilac Alan Tieger tada je konstatovao da svjedok, koji je tvrdio da je sa svojim kolegama, ruskim ekspertima, obavio dodatnu istragu o položaju s kojeg je ispaljena granata na Markale, nema pisani izvještaj o tome šta su utvrdili. Jedini dokument je video snimak iz 1995., na kojem svjedok obrazlaže svoju tezu da smrtonosna granata nije ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske (VRS), a koji možete u cjelosti pokledati u priloženom videu.

“Ja sam želio dokazati da se od nas ne mogu praviti budale, mi moramo otkriti istinu i ja sam to naumio učiniti”, kazao je Demurenko, svjedočeći u Haagu.

Ratni dnevnici Vojske Republike Srpske otkrili su da se pukovnik Demurenko nekoliko puta susreo sa samim Ratkom Mladićem, te da je čak u jednom intervjuu kazao kako bi bilo teško pronaći boljeg komandanta od Ratka Mladića.

“Ako sam govorio o generalu Mladiću kao talentovanom komandantu, ja sam za to imao razloga. On je donosio vojne odluke koje nisu dovodile do masovnog krvoprolića”, objasnio je Demurenko svoje riječi tokom svjedočenja u predmetu protiv Radovana Karadžića.

Ruski pukovnik iz UNPROFOR-a se u Haagu pojavio i 2016. godine da svjedoči u korist Ratka Mladića.

Demurenko tokom svjedočenja u korist Raka Mladića

“Markale nije pogođena minobacačkom granatom”, rekao je Demurenko, sugerišući da bi se ispred pijace mogla postaviti daljinski aktivirana mina ili granata, koja bi imala isti efekat i ostavila isti krater na zemlji kao projektil ispaljen iz malter.

Demurenko je posvjedočio da je bio na Markalama dva sata nakon eksplozije. Kada se vratio u sjedište UNPROFOR-a, kako je naglasio, bio je iznenađen izjavom predstavnika međunarodnih snaga, koji je okrivio srpsku stranu, iako je istraga u toku.
Tvrdio je da je UNPROFOR tada namjerno izveo pogrešan zaključak iz balističkih rezultata istrage o eksploziji na Markalama, za koje je sugerirao da su tačni, da je vatra otvorena sa položaja VRS.

Ukratko, stav ruskog oficira je da su pripadnici Armije RBiH gađali sopstveni narod i ubijali civile.