Halil Lagumdžija novi je predsjednik VSTV-a BiH. Dobio je podršku osam članova Vijeća dok je njegov protukandidat Srđan Forca dobio podršku sedam članova VSTV-a BiH.

Lagumdžija se zahvalio svim članovima Vijeća koji su glasali za njega i obećao da će sa svoje strane dati maksimum.

U nastavku sjednice će biti izabrani potpredsjednici VSTV-a. Predloženi su Biljana SImeunović i Sanela Gorušanović-Butigan. S obzirom na to da nemaju protukandidata, njih dvije će, vjerovatno, biti potpredsjednice VSTV-a.

Prema Poslovniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća vrši se tajnim glasanjem, zaokruživanjem imena ili broja pored imena kandidata na glasačkom listiću. Svaki član može zaokružiti samo jednog kandidata. Izabranim se smatra onaj kandidat koji je dobio većinu glasova članova koji su prisutni i koji glasaju. Ukoliko nijedan od kandidata ne dobije natpolovičnu većinu, organizira se drugi krug u koji ulazi dvoje kandidata sa najvećim brojem glasova.

12.21 Srđan Forca je pobijedio Biljanu Simeunović u utrci za drugi krug. Članovi VSTV-a će u drugo krugu birati između Halila Lagumdžije i Srđana Force

12.00. Halil Lagumdžija je osvojio sedam glasova u prvom krugu čime se plasirao u drugi krug glasanja za predsjednika VSTV-a. Biljana Simeunović i Srđan Forca osvojili su po četiri glasa, pa će biti organizirano novo glasanje kojim će biti odlučeno ko će se od njih dvoje plasirati u drugi krug.

10.15 Davor Martinović, Duška Bogojević i Lejla Hadžić imenovani su za članove Komisije koja će provesti izbore za predsjednika i potpredsjednika VSTV-a.

10.03 Slavo Lakić je predložio Biljanu Simeunović za predsjednicu VSTV-a.

9.54 Sanela Gorušanović-Butigan je odustala od kandidature za predsjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH

9.30. Sjednicom VSTV-a do izbora novog rukovodstva predsjedavat će Amila Kunosić