“Ovim zakonom osniva se VSTS RS i uređuje njegov rad, organizacija, nadležnosti i ovlaštenja. Zakonom se propisuju uslovi i mandat za vršenje sudijske i tužilačke funkcije u RS, imenovanje i premještaj sudija i javnih tužilaca, ocjenjivanje sudija i javnih tužilaca, privremeno upućivanje sudija i javnih tužilaca, ocjenjivanje sudija i javnih tužilaca, disciplinske odgovornosti sudija i tužilaca, organi i tok disciplinskog postupka. Također, propisuje se privremeno udaljenje sudija i javnih tužilaca od vršenja dužnosti, nespojivost njihove dužnosti sa drugim funkcijama, prestanak mandata sudija i javnih tužilaca i druga pitanja u vezi sa radom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta RS”, piše u Mišljenju na Nacrt zakona o VSTS-u RS koje je u srijedu usvojila Vlada Republike Srpske.

Mišljenje je 2. februara potpisao predsjednik Vlade RS, a u dokumentima koji su u posjedu Istrage je navedeno “da su uvažene preporuke Evropske komisije i to da VSTS mora biti ustavna kategorija”.

“To je predviđeno članom 121a Ustava RS, te da je takođe ovim zakonom preciznije regulisan postupak imenovanja, ocjenjivanje rada i disciplinski postupci”, naveo je Višković u dokumentu koji je upućen Narodnoj skupštini RS kao “prateći” materijal Nacrtu zakona o VSTS-u RS.

Pema članu 4 Nacrta zakona, visoki sudski i tužilački savjet RS bi činili predstavnici sudova i tužilaštava iz tog entiteta, tako što bi svaki nivo pravosuđa imao svoje predstavnike. Recimo, okružna tužilaštva RS bi imala svog predstavnika, osnovni sudovi svog, okružni sudovi svog itd. Osim toga, Vlada RS bi imala jednog člana VSTS-a, Narodna skupština RS jednog, koliko bi imala i Advokatska komora RS.

Visoki sudski i tužilački savjet bi, piše u članovima 3., 41. i 42., imao dva podvijeća – i to podvijeće tužilaca i podvijeće sudija. Ova podvijeća bi imala ključnu ulogu prilikom imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija u RS.

Ukoliko se sagledaju ovlaštenja VSTS-a RS i način odlučivanja, može se zaključiti da su skoro sve odredbe prepisane iz Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine čija ovlaštenja Republika Srpska namjerava preuzeti.

Zakon o visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske na snagu bi trebao stupiti tek godinu dana nakon što Narodna skupština tog entiteta usvoji prijedlog tog zakona.

“Savjet je dužan da počne sa radom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika iz člana 6. stav 2 ovog zakona”, piše u članu 200 Nacrta zakona.

U narednom članu, a ujedno i posljednjem, piše da se “zakon objavljuje u “Službenom glasniku RS”, a stupa na snagu godinu dana od dana objavljivanja”. To znači da Republika Srpska sasvim sigurno neće dobiti svoj VSTV do proljeća naredne godine.

“U obrazloženju finansijskih sredstava, navodi se da su za sprovođenje ovog zakona potrebna dodatna sredstva iz budžeta RS za obezbjeđenje prostornih, kadrovskih kapaciteta i tehničkih uslova koji su neophodni za početak rada Savjeta”, navedeno je u propratnom aktu koji je premijer RS Radovan Višković dostavio Narodnoj skupštini RS.

Narodna skupština RS bi taj zakon trebala razmatrati na sjednici zakazanoj za utorak, 8. februara.