Naslovna fotografija nastala je prije dvadesetak dana. I na njoj se tačno može vidjeti šteta koju je prouzrokovala kompanija Adriatic Metals nakon što joj je Vlada Federacije BiH dala na raspolaganje   7,2 hektara državnog šumskog zemljišta.

Uništenu šumu federalni premijer Nermin Nikšić zvanično je nazvao “šikarom” nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio zahtjev Kemala Ademovića te donio odluku kojom se privremeno stavlja van snage Vladina  Odluka o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene.

“Neki očito misle da je bolje da ostane besperspektivna šikara koja će se zvati državna, nego perspektivna investicija na zemljištu koje je također državno”, saopćio je Nikšić.

Premijer je dalje kazao da “Vlada svojom odlukom nije mijenala titulara zemljišta, ostaje državno, ali smo u skladu sa proklamovanim stavom, Pravobranilaštva dopustili mogućnost privremenog korištenja do isteka ugovora o koncesiji.Nakon okončanja ugovora investitor je dužan da zemljište vrati u prvobitno stanje“.

Evo još jednom kako iz zraka trenutno izgleda “besperspektivna šikara” koju je Nikšić dodijelio Adriatic Metalsu.

Podsjetimo, krajem decembra Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim se “dozvoljava se investitoru . privrednom društvu Adriatic Metals BiH privremeno korištenje šumskog zemljišta, površine 72.415 kvadratnih metara, u svrhu eksploatacije mineralnih sirovina olova, cinka, barita i pratećih plemenitih metala”.

Prije nego što je donijela ovu odluku Vlada FBiH je iz procesa odlučivanja izbacila državno Pravobranilaštvo  Ka naknadu štete za sječu 72 duluma šumskog zemljišta Adriatic Metals se obavezao da na račun Vlade FBiH i Zeničko-dobojskog kantona uplatiti naknadu u iznosu od 232 hiljade maraka.

Prema izvodu iz katastra, posjednik upisan u B listu je “Krivaja šumarstvo Ribnica”. U pitanju je šuma treće klase ukupne površine 7.239.992 metra kvadratnih.
Podsjetimo, Vlada Federacije BiH sredinom decembra prošle godine isključila državne institucije prilikom donošenja odluka o raspolaganju državnom imovinom, odnosno državnim šumama koje u Varešu krči britanska firma Adriatic Metals.
“U Odluci o promjeni namjene šumskog zemljišta i privremenog korištenja šumskog zemljišta u druge namjene, u tačkin VII, stav 4 brišu se riječi “i saglasnost Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine”, piše u odluci koju je usvojila Vlada FBiH sa Nerminom Nikšićem na čelu.

Dakle, državno Pravobranilaštvo isključeno je iz procesa odlučivanja o davanju državnog zemljišta na raspolaganje, odnosno o promjeni namjene državnog zemljišta. U obrazloženju odluke federalni premijer Nermin Nikšić je naveo da je za isključivanje Pravobranilaštva BIH  imao saglasnost visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Nešto ranije, sredinom novembra Vlada Federacije BiH donijela je odluku kojom je, suprotno Zakonu o zabrani raspolaganja državnom imovinom, omogućila britanskoj kompaniji Adriatic Metals promjenu namjene šumskog zemljišta na području Vareša.

Do ovog trenutka uništeno je nekoliko hektara šume. Nepovratno.