Od 2019. godine raspiana su tri, a provedena dva konkursa za direktora Federalne uprave policije, ali do danas nije izabran novi direktor ove policijske agencije. Iako bi policija trebala biti izuzeta od svakog političkog utjecaja evidentno je da i Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH dodatno komplikuje situaciju i utječe na izbor direktora. Zakon propisuje da ministar unutrašnjih poslova i direktor FUP-a ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. Upravo ova situacija sa izborom odnosno neizborom direktora pokazala je svu apsurdnost ove zakonske odredbe.

Iako je ministar FMUP-a Aljoša Čampara na ovoj poziciji već sedam godina, dio mandata direktor je bio Dragan Lukač (Hrvat), a dio je poslove direktora obavljao Ensad Korman po ovlaštenju Vlade FBiH. Može se reći da je i takvom odlukom prekršen zakon jer je Korman bio zapravo zamjenik direktora.

Nijedno ime od sedam kandidata sa rang-liste koju je Nezavisni odbor Parlamenta FBiH dostavio resornom ministru u aprilu 2019. godine, a on Vladi FBiH, nije dobio većinsku podršku. Vlada je u junu 2019. godine donijela zaključak da se obustavi procedura imenovanje direktora FUP-a dok se ne imenuje nova Vlada FBiH kako to imenovanje ne bi utjecalo na izbor ministra unutrašnjih poslova FBiH. Do imenovanja nove Vlade nikada nije došlo, ali ni do imenovanja novog direktora. Jasno je bilo da je riječ o političkoj odluci jer nije bilo većine da imenuje kadar blizak HDZ-u.

Vlada FBiH konačno se o toj listi izjasnila na sjednici 8. jula 2021. godine kada je glasala za svakog od sedam kandidata, ali nijedan nije dobio većinsku podršku. Pet glasova HDZ-a imao je samo Zoran Galić. On je i tužio Vladu FBiH jer ga nije imenovala, ali je Općinski sud odbio njegov tužbeni zahtjev.

Nakon nekoliko mjeseci Nezavisni odbor je ponovo raspisao konkurs, a zbog samo dvije pristigle prijave, konkurs je ponovljen. I tada su pristigle samo dvije prijave, ali je procedura provedena.

Krajem avgusta 2022. Vlada FBiH se izjašnjavala o rang-listi ali ponovo nije imenovala direktora FUP-a.

Prvorangirani na listi kandidata za direktora FUP-a bio je Ensad Korman kojeg zakon spriječava u trenutnim okolnostima da bude direktor, dok je drugorangirani savjetnik direktora Granične policije BiH Svevlad Hoffman oko kojeg nije bilo većine u Vladi FBiH.

Ubrzo je istekao i mandat članovima Nezavisnog odbora, a raniji saziv Predstavničkog doma Parlamenta FBiH nije izglasao nove predložene članove. Mandat zamjenika direktora istekao je i Ensadu Kormanu koji je godinama rukovodio FUP-om. Vlada FBiH na sjednici 2. februara ove godine ovlastila je Kormana u činu glavnog inspektora da rukovodi radom Federalne uprave policije u period od tri mjeseca. Ministri iz reda HDZ-a bili su suzdržani s obzirom da su ovu poziciju ranije tražili u pregovorima o formiranju vlasti. Vjerovatno će isti zahtjev biti i u novoj koaliciji sa strankama okupljenim oko SDP-a.

S obzirom da se politika direktno umiješala u ovaj proces, najbolje bi bilo ukinuti član zakona prema kojem ministar i direktor ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda jer će jedan proces uvijek utjecati na drugi. Ukoliko ta odredba ostane na snazi, a Vlada FBiH ostane i dalje u ovom sazivu, FUP bi mogao ostati potpuno obezglavljen. S druge strane to ni na jednom drugom nivou nije precizirano pa su tako ministar MUP KS i komesar Uprave policije KS iz istog naroda, ministar sigurnosti BiH i direktori tri državne policijske agencije su iz različitih konstitutivnih naroda, ali barem jedan direktor je uvijek iste nacionalnosti kao ministar pa to niko ne problematizira.

Ministar Čampara je svjestan situacije pa je poslao urgenciju Parlamentu FBiH da se imenuju Nezavisni odbor i Odbor za žalbe građana, a poručio je da ne bježi ni od izmjene zakonskih odredbi.

(NAP)

Prethodni članakIstraga u Antakyi: Grad u kojem više niko ne živi, grad u kojem samo traže preživjele
Naredni članakKolumna Vildane Selimbegović: Srpski Beč i(li) agresorska Moskva