Plenarna sjednica Ustavnog suda BiH  još bila je u toku kada je član Predsjedništva BiH Milorad Dodik, tom sastanka sa britanskom ministricom vanjskih poslova BiH Liz Truss, saopćio kakva će odluka biti donesena u vezi sa “slučajem prenos nadležnosti”.

Danas je Ustavni sud, opet pod pritiskom vaših ljudi, zajedno sa nekima iz Amerike i Evrope donijeti još jednu neustavnu odluku da će stavove, odnosno deklaraciju, kako RS gleda na ove stvari, kao navodno poništiti. Ja samo obavještavam da ćemo mi danas pokrenuti inicijativu i umjesto deklaracije, donijet ćemo rezoluciju, pa kad nam ukinete i rezoluciju, onda ćemo donijeti zaključke, pa kad nam ukinete i to, donijet ćemo stavove. Nećete uspjeti da me srušite”, rekao je Dodik u zgradi Predsjedništva BiH, u četvrtak, negdje oko 12 sati.

U tom trenutku, Ustavni sud BiH je “iza zatvorenih vrata” raspravljao o zahtjevu 15 članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za rješavanje spora između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, utvrdio da postoji spor u vezi s donošenjem osporenih odredbi Deklaracije i Zaključaka od strane Narodne skupštine Republike Srpske o vraćanju prenesenih nadležnosti sa države Bosne i Hercegovine na entitet Republika Srpska u oblasti pravosuđa, odbrane i sigurnosti, indirektnog oporezivanja i drugih pitanja. Kada je Dodik govorio, odluka Ustavnog suda BiH nije bila poznata. Naprotiv, saopćena je skoro pet sati nakon Dodikovog izlaganja u zgradi Predsjedništva BiH. I bila je baš onakva kako je Milorad Dodik i rekao.

Prema Pravilima Ustavnog suda BiH, član 14, “javnost postupka pred Ustavnim sudom isključena je na sjednicama Suda“. To znači da u velikoj sali Ustavnog suda BiH nije bilo nikoga osim službenika i sudija Ustavnog suda BiH. No, to nije sve.

Nacrti i prijedlozi odluka, rješenja i drugih akata, koji su pripremljeni za odlučivanje, kao i akti koji su određeni kao tajna u smislu ovih Pravila, ne mogu se davati na uvid”, navedeno je u članu 26, stav 2 Pravila Ustavnog suda BiH.

Dakle, prije nego što je prijedlog odluke formalno usvojen – morao je biti – “tajni prijedlog”. Pa, kako je, onda, Milorad Dodik mogao znati kakav je prijedlog dostavljen sudijama Ustavnog suda BiH na usvajanje? Evo, šta piše u Krivičnom zakonu BiH.

“Ko neovlašteno objavi, posreduje u objavljivanju, omogući objavljivanje ili učini dostupnim ono što je saznao iz sudskog, prekršajnog, upravnog ili disciplinskog postupka pred institucijama Bosne i Hercegovine, a što se po zakonu ne smije objaviti ili je odlukom Suda Bosne i Hercegovine ili drugog nadležnog organa ili institucije Bosne i Hercegovine proglašeno tajnim, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”, navedeno je u članu 237 Krivičnog zakona BiH.

Već u narednom članu piše da će se “sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili Suda Bosne i Hercegovine, koji s ciljem da drugom pribavi kakvu korist ili da mu nanese kakvu štetu, donese nezakonitu odluku ili na drugi način prekrši zakon u vršenju svoje funkcije, kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Prethodni članakUstavni sud BiH presudio: Odluke Narodne skupštine RS o prenosu nadležnosti nisu u skladu sa Ustavom BiH
Naredni članakIstraga u Tripoliju: Libija na rubu novog totalnog rata!